Gå direkt till innehåll
Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

Blogginlägg -

Höjning av fjärrvärmepriset – vad kan bostadsrättsföreningen göra?

De allra flesta bostadsrättsföreningar runt om i landet får idag sin uppvärmning från fjärrvärme. Föreningarna tar årligen emot en avisering om prishöjning eller annan förändring av fjärrvärmepriset från sin fjärrvärmeleverantör. De senaste två åren har prishöjningar om i snitt ca 20% skett på fjärrvärmemarknaden. Vad kan föreningen göra om den anser att det aviserade priset är för högt? Vad har föreningen för rättigheter gentemot fjärrvärmeleverantören?

Förstå prismodellen för fjärrvärmepriset

Det finns idag ingen lagreglering om hur fjärrvärmepriset ska sättas. Fjärrvärmeföretagen har dock en skyldighet att lämna tydlig och transparent prisinformation.

Fjärrvärmeföretagen har olika prismodeller för fjärrvärmepriset. Prismodellerna består oftast av två delar: en fast avgift och en rörlig avgift. Tanken med den fasta avgiften är att den ska täcka del av fjärrvärmeföretagets fasta kostnader. Genom den rörliga avgiften ska energikostnaden för den faktiska förbrukningen täckas. De olika avgifterna innehåller olika priskomponenter. En viktig komponent i den rörliga avgiften är energipriset, dvs. kronor per kWh.

De olika prismodellerna kan vara svåra att förstå. För att kunna såväl förutse som granska priset samt energieffektivisera är det dock viktigt att föreningen sätter sig in i prismodellen. Fjärrvärmeföretagens prismodeller ska vara korrekta och tydliga.

Hur går det till när fjärrvärmeföretaget höjer priset?

Det är vanligt att avtal om fjärrvärmeleverans tillåter att fjärrvärmeföretaget gör ensidiga ändringar av priset för fjärrvärmen. Om så är fallet skickar i praktiken fjärrvärmeföretaget oftast ut en avisering om prisändring till bostadsrättsföreningen några månader innan planerad ändring. Om priset ska höjas måste föreningen underrättas om det senast två månader före den dag det nya priset ska börja gälla.

I underrättelsen ska skälen till prisändringen anges samt en upplysning om att bostadsrättsföreningen har rätt att begära förhandling, ansöka om medling och säga upp avtalet. Om fjärrvärmeleverantören inte underrättar om detta så får prishöjningen inte genomföras.

När bostadsrättsföreningen tar emot en avisering om prisändring måste föreningen bestämma sig för om den accepterar det nya priset eller om föreningen vill göra gällande någon av rättigheterna ovan.

Rätten till förhandling och medling om priset

Om bostadsrättsföreningen inte går med på det aviserade priset kan föreningen begära förhandling med fjärrvärmeföretaget. Förhandling måste begäras inom tre veckor från aviserad prishöjning. Fjärrvärmeföretaget har då en lagstadgad skyldighet att förhandla med föreningen.

Om parterna inte kommer överens måste fjärrvärmeföretaget underrätta föreningen om att förhandlingen är avslutad och ange skäl för fjärrvärmeföretagets inställning.

Föreningen kan då ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Fjärrvärmenämnden ska hjälpa parterna att komma överens, men kan inte fatta några beslut om priset eller andra villkor. Ansökan om medling måste ha kommit in till nämnden inom tre veckor från underrättelsen om att förhandlingen är avslutad. Fjärrvärmenämnden kan avslå eller bevilja att medling genomförs. Om medling beviljas kan den antingen resultera i att parterna kommer överens eller att de inte gör det. När Fjärrvärmenämnden bedömer att anledning till fortsatt medling inte längre finns ska den skicka ett beslut till parterna om att medlingen avslutas.

Fjärrvärmeföretaget får inte börja tillämpa det nya aviserade priset förrän tidigast tre veckor efter fjärrvärmeföretagets underrättelse om att förhandlingen är avslutad (om medling inte söks) eller (om medling söks) tidigast tre veckor från Fjärrvärmenämndens beslut om avslag av medlingsansökan eller beslut om avslutad medling.

Vi kan hjälpa bostadsrättsföreningar i fjärrvärmefrågor

Behöver er bostadsrättsförening hjälp att förstå en prismodell eller bedöma en aviserad prishöjning? Eller har ni begärt förhandling och behöver ett ombud? Kanske har föreningen tekniska frågor om fjärrvärmeanläggningen? Våra energiexperter och jurister kan hjälpa er. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Behöver ni hjälp med någon annan fråga?

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Elin Persson

Elin Persson

Fastighets- och bolagsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden