Gå direkt till innehåll
HSB-juristen svarar på tre vanliga frågor

Blogginlägg -

HSB-juristen svarar på tre vanliga frågor

HSB är landets största bostadskooperation och vi får dagligen in mängder av frågor från våra medlemmar som rör deras boende och allt som hör boendet till. Vi har under årens lopp samlat på oss en hel del svar på vanliga frågor, och vi tänkte i det här inlägget bjuda på svaret på tre vanliga frågor. Om du är medlem i HSB eller ingår i styrelsen i en HSB-bostadsrättsförening kan ni kontakta oss för ytterligare hjälp och rådgivning. Våra kontaktuppgifter finns längst ner i inlägget.

  1. Får jag bygga en altan på uteplatsen som hör till min bostadsrättslägenhet?
  2. Jag äger ju min bostadsrätt, kan styrelsen verkligen tvinga mig att flytta?
  3. Har styrelsen rätt att komma in i min lägenhet?

Får jag bygga en altan på uteplatsen som hör till min bostadsrättslägenhet? 

Det här är en fråga som ofta uppstår innan medlem byggt sin altan, men ibland uppkommer frågan först efter att altanen redan står på uteplatsen. Det kan då hända att styrelsen och medlemmen i fråga inte är överens om vad som gäller och huruvida altanen ska få stå kvar eller inte.

Svaret på frågeställningen är beroende av om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte, men styrelsens tillstånd krävs i princip alltid. Om du som medlem vill uppföra en altan (eller annan byggnation) på din uteplats bör du med andra ord först fråga din styrelse om lov.

Eftersom föreningen är fastighetsägare har styrelsen relativt stor frihet att bestämma hur marken ska få användas. Det är dock viktigt att likhetsprincipen efterlevs och att medlemmen har ansökt om bygglov om det krävs.

Om en medlem byggt en altan utan lov (och om styrelsen inte vill godkänna detta i efterhand) bör styrelsen uppmana medlemmen att plocka bort altanen. Om parterna inte kommer överens får styrelsen överväga att vända sig till Kronofogden för att få bort altanen. Om det kör ihop sig kan det vara en god idé att kontakta HSB Riksförbunds jurister för hjälp och rådgivning.

Jag äger ju min bostadsrätt, kan styrelsen verkligen tvinga mig att flytta?

En bostadsrättslägenhet innehas med bostadsrätt, vilket är en form av nyttjanderätt. Bostadsrättshavaren äger därför inte sin lägenhet i den bemärkelsen som vanligtvis åsyftas när man pratar om ägande och äganderätt. Rent krasst ägs fastigheten och bostäderna i föreningens hus av föreningen.

Detta innebär också att nyttjanderätten till lägenheten i vissa fall kan förverkas. Om nyttjanderätten är förverkad kan bostadsrättshävaren sägas upp till avflyttning.

Styrelsen kan dock (såklart) inte säga upp bostadsrättshavaren hur som helst. Det är endast vissa situationer som kan motivera en sådan uppsägning. Grunderna för förverkande anges i 7 kap. 18 § bostadsrättslagen. I den lagbestämmelsen anges samtliga förverkandegrunder. Om en bostadsrättshavare gör sig skyldig till något av det som anges där kan han eller hon sägas upp och tvingas flytta från sin lägenhet. Motsatsvis gäller att en bostadsrättshavare inte kan sägas upp om han eller hon inte har gjort sig skyldig till något av det som anges i bestämmelsen.

Det är med andra ord endast vissa saker som kan motivera en uppsägning. Det handlar till exempel om att bostadsrättshavaren är sen med betalningen av avgiften, olovligen upplåter sin lägenhet i andrahand, vägrar föreningen tillträde till lägenheten eller vanvårdar lägenheten.

Har styrelsen rätt att komma in i min lägenhet? 

Oavsett om du bor i en hyresrätt eller bostadsrättslägenhet har hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen rätt att komma in i din lägenhet för att utföra viss tillsyn eller arbete. I bostadsrättslagen heter det att företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Det är viktigt att du ger föreningen tillträde till din lägenhet i dessa situationer eftersom du i värsta fall kan bli förverkad och uppsagd om du vägrar.

I hyreslagen är reglerna lite mer komplicerade, men även en hyresvärd har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. Även mindre brådskande förbättringsåtgärder kan ge hyresvärden rätt att få komma in i lägenheten, men i så fall måste hyresvärden säga till minst en månad i förväg.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Presskontakt

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm