Gå direkt till innehåll
HSB - ledamotens roll

Blogginlägg -

HSB - ledamotens roll

Vad är en HSB - ledamot?

I föreningens styrelse ska det finnas en HSB - ledamot jämte övriga ordinarie ledamöter. I sitt styrelseuppdrag ska HSB - ledamoten bistå i det löpande arbetet genom rådgivning och att bostadsrättsföreningens medlemmars intressen tas tillvara.

Hur utses en HSB - ledamot?

Till skillnad från ordinarie ledamöter i styrelsen, som utses av föreningsstämman i bostadsrättsföreningen, utses en HSB - ledamot av styrelsen i den regionala HSB - föreningen. Det kan vara en anställd eller en förtroendevald inom HSB och på så sätt fungerar även ledamoten som ett stöd i kontakten mellan bostadsrättsföreningen och HSB - föreningen.

Vad gör en HSB - ledamot?

Som nämnt ovan ska HSB - ledamoten bistå styrelsen i det löpande arbetet. Detta innebär att ledamoten bland annat ska vara uppmärksam på att alla behandlas lika i enlighet med likabehandlingsprincipen, att stadgar och gällande lagar efterlevs samt att det i verksamheten råder god ordning. På samma sätt som styrelsens ordinarie ledamöter kan även HSB - ledamöternas bakgrund variera. Däremot har många av dem gedigen styrelseerfarenhet och annan nyttig kunskap. Det omfattar allt från bostadsrättsjuridik och kooperativa principer till förvaltning och ekonomi. Dessutom har HSB - ledamöterna även tillgång till olika grund- och vidareutbildningar. Detta för att säkerställa att styrelsen får den hjälp de behöver. Däremot är det viktigt att komma ihåg att uppdraget endast är av rådgivande karaktär och syftet är att ledamoten ska bidra med sin kunskap och erfarenheter.

Om det fortfarande råder osäkerhet kring vad en HSB - ledamot är och vilken roll denne har i en HSB bostadsrättsförening kan medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för mer information. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Vi hjälper er!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Agnes Zetterblad

Agnes Zetterblad

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden