Följ HSB Riksförbund

Hur förbereder man sig inför föreningsstämman?

Blogginlägg   •   Mar 13, 2020 09:00 CET

Det närmar sig föreningsstämmor i många föreningar. Här kommer några tips på hur styrelsen kan förbereda sig inför sin föreningsstämma för att den ska flyta på så bra som möjligt.

  • Bestäm i god tid innan vem som ska vara stämmoordförande.
  • Vår rekommendation är att någon fristående från styrelsen anlitas för att vara stämmoordförande. Bland annat med anledning av att frågan om styrelsens ansvarsfrihet ska tas upp på stämman.
  • Ge stämmoordförande innan föreningsstämman material såsom kallelse till stämman, föreningens stadgar, årsredovisningen, motioner och styrelsens förslag till svar på dessa samt om någon annan fråga som ska upp för beslut på stämman.
  • Bestäm vem som ska gå igenom årsredovisningen; ska föreningens ekonom göra detta eller är det en uppgift för stämmoordföranden?
  • Bestäm innan föreningsstämman vem av styrelseledamöterna som ska bemöta frågor under respektive punkt på stämman. Det är alltid skönt att som styrelseledamot veta innan beträffande vilka punkter som man bör förbereda sig lite extra och vara beredd på att kunna bemöta frågor.
  • Sammanställ en väl genomtänkt lista över hur avprickning ska ske av röstberättigade medlemmar, ej röstberättigade medlemmar, ombud och biträden samt av övriga närvarande på föreningsstämman. En genomtänkt sådan lista är ett bra underlag inför beslutet på föreningsstämman om närvarorätt för utomstående.
  • Förbered så att det finns röstkort att använda på föreningsstämman för det fall det skulle komma att behövas vid omröstning.
  • Gör på dagen för föreningsstämman en avstämning beträffande om det är någon bostadsrättshavare som har obetalda månadsavgifter. I så fall har denne bostadsrättshavare inte rösträtt på föreningsstämman.

Lycka till på er kommande föreningsstämma! Önskar ni hjälp innan stämman exempelvis med att upprätta svar på inkomna motioner så är ni välkommen att skicka e-post till juristerna@hsb.se så kontaktar vi er.

För medlemmar i HSB står vår medlemsrådgivning öppen vardagar mellan 9 - 15 för att ge er generell juridisk rådgivning, telefonnummer 0771 472 472.