Följ HSB Riksförbund

Hyresrabatt för lokalhyresgäster - att tänka på

Blogginlägg   •   Apr 17, 2020 18:01 CEST

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har regeringen sedan tidigare beslutat om möjlighet till en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. De branscher som omfattas är sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. EU-kommissionen har nu godkänt stödpaketet och idag träder regeringens stödförordning i kraft.

Regeringen har avsatt fem miljarder kronor för stödet som kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt hyra för lokalhyresgäster i aktuella branscher. Hela listan på branscher som omfattas finns här. Stödet kan som mest ges med 50 procent av nedsättningen av den fasta hyran men inte bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran för lokalen. Stödet kan sökas under perioden 1 juli – 31 augusti 2020.

Vad krävs för att kunna söka stöd?

 • Ett avtal om lokalhyra som tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
 • Hyran måste vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor.
 • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 juni 2020.
 • Avtalet om rabatt ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april – 30 juni 2020.
 • Den nya hyran måste understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur mycket stöd kan en hyresvärd få?

 • Maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april – 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.
 • Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro.

Hur och när ska ansökan ske?

 • Det är hyresvärden som ansöker om stödet och länsstyrelsen som handlägger stödet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar arbetet och på länsstyrelsernas webbplatser finns mer information om hur du går tillväga för att ansöka om stödet.
 • Stödet kan sökas under perioden 1 juli 2020 - 31 augusti 2020.
 • Stödet betalas ut när länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Övrigt som kan vara bra att tänka på:

 • Överväg din egen och din hyresgästs betalningsförmåga och övriga förutsättningar för att hitta en bra lösning för båda parter.
 • Sätt dig in i stödets utformning och tänk på att det inte finns någon garanti för att hyresvärden verkligen kommer att få ersättning för rabatten.
 • Överenskommelsen kan vara kortfattad men det är viktigt att regleringen är tydlig och dokumenteras skriftligt.
 • För att underlätta arbetet när det är dags att skicka in ansökan till länsstyrelsen är det klokt att skriva in i överenskommelsen med hyresgästen att denne är skyldig att vara behjälplig med underlag och liknande till ansökan.

Behöver du hjälp - kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.