Följ HSB Riksförbund

När den störde grannen stör!

Blogginlägg   •   Feb 28, 2020 09:00 CET

Hög musik, barnskrik och fester som aldrig tar slut i grannlägenheten är inte någon höjdare. När en granne beter sig på ett sätt som stör andra medlemmar är det lätt att låta känslorna ta över. Vi vill här belysa vikten av att informera styrelsen om störningar och låta styrelsen göra sitt jobb.

Vad säger bostadsrättslagen om störningar?

En bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslagen en skyldighet att inte utsätta sina grannar för sådana störningar som kan vara skadliga för hälsan eller som i övrigt kan påverka deras bostadsmiljö på ett sätt som skäligen inte bör tålas. Utöver detta måste bostadsrättshavaren rätta sig efter föreningens ordningsregler och i övrigt agera för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Om skyldigheterna inte efterlevs kan bostadsrättshavaren tvingas flytta.

Bostadsrättslagen ger inga konkreta svar på vad som kan utgöra en störning, men vanliga exempel från verkligheten är hög musik (särskilt nattetid), starka lukter, hotfullt beteende och skrik. Läs mer om detta i vårt blogginlägg här:

Ombytta roller: När den störde grannen stör

Om en medlem utsätter sina grannar för störningar är det viktigt att de som berörs kontaktar föreningens styrelse så att saken kan hanteras korrekt. Det är sällan bra att ”ta lagen i egna händer”. En ännu sämre idé är att markera mot den störande grannen för att få denne att ”smaka på sin egen medicin”. Att t.ex. bemöta en grannes höga technomusik med att spela ännu högre musik är alltså inte att rekommendera. En medlem som agerar på ett sådant sätt riskerar nämligen att själv förverkas om agerandet anses utgöra en störning.

I ett hovrättsavgörande som bl.a. behandlade den här typen av situation hade en konflikt uppstått mellan två grannar. Den ena boenden ansåg att hans granne utsatte honom för störningar i form av olika oljud från lägenheten (det visade sig senare att oljuden kom från ledningar och rör i väggarna och inte låg någon till last). Till följd av, vad man får anta, en uppbyggd irritation valde den störde grannen att ta saken i egna händer, istället för att låta styrelsen i föreningen utreda oljuden. Vid flera tillfällen knackade han på hos sin granne, som han trodde orsakade ljuden, för att påpeka oljuden. Han ringde även vid ett stort antal tillfällen – över hundra gånger! – till grannens mobiltelefon samt till hennes anhöriga för att klaga på de ljud han upplevde. I samtalen, som ofta skedde nattetid, hade han varit otrevlig och nedlåtande vilket orsakat grannen obehag och rädsla.

Hovrätten prövade om den boendes dörr- och telefonpåringningar inneburit att han utsatt sin granne för störningar och kom fram till att mängden och intensiteten i dörr- och telefonpåringningarna tillsammans med faktumet att de ofta skett nattetid inneburit att han faktiskt utsatt sin granne för sådana störningar som försämrat hennes bostadsmiljö i sådan grad att de inte skäligen kunde tålas. Den boende som från början upplevde ljudstörningar blev därför, tillsammans med sin sambo, tvingad att sälja sin bostadsrätt och flytta från föreningen på grund av förverkande.

Slutsats

Det finns framförallt två lärdomar som de boende kan ta med sig från hovrättsavgörandet. För det första är det viktigt att eventuell kritik gentemot grannar bör framföras vänligt. Att på ett otrevligt sätt kontakta en granne vid ett stort antal tillfällen, speciellt nattetid, för att påkalla ett irritationsmoment är ingen bra idé. För det andra är det mycket viktigt att rapportera eventuella störningar till föreningens styrelse så att styrelsen får möjlighet att hantera frågan korrekt. Även om det ibland är svårt att vara den större människan lönar det sig att ha lite is i magen och låta styrelsen göra sitt jobb.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.