Gå direkt till innehåll
Ny pandemilag – maximalt 8 deltagare vid social sammankomst i gemensamhetslokal

Blogginlägg -

Ny pandemilag – maximalt 8 deltagare vid social sammankomst i gemensamhetslokal

Den nya pandemilagen började gälla den 10 januari. Lagen syftar till att minska risken för smittspridning genom att motverka trängsel på vissa platser. Om lagen inte följs finns det en risk för att bötfällas. I samband med den nya pandemilagen utfärdades en förordning som trädde i kraft samtidigt. För bostadsrättsföreningar innebär förordningen ett visst ansvar vid uthyrning av gemensamhetslokal.

För den bostadsrättsförening som tillhandahåller gemensamhetslokaler som kan användas för privata sammankomster, såsom fest eller annan social sammankomst, finns det en maxgräns på åtta deltagare. Det innebär alltså att gemensamhetslokaler som används av föreningen, hyrs ut till någon eller lånas ut till någon för en social sammankomst inte får inrymma mer än åtta deltagare åt gången. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att säkerställa att antalet deltagare inte är fler än åtta.

Bostadsrättsföreningar som har gemensamhetslokaler bör se över användningen av dessa och rekommenderas ta fram riktlinjer för hur dessa ska få användas samt hur det ska säkerställas att det maximalt tillåtna antalet deltagare inte överskrids.

Bostadsrättsföreningens styrelsemöten och föreningsstämmor som hålls i den egna föreningslokalen bedöms inte omfattas av begränsningen. HSBs rekommendation är dock fortsatt att utnyttja möjligheten att genomföra stämmor digitalt eller via poströstning,

Förordningen gäller till och med sista september 2021.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm