Gå direkt till innehåll
NYA LAGSTIFTNING - BEHOV AV NYA STADGAR

Blogginlägg -

NYA LAGSTIFTNING - BEHOV AV NYA STADGAR

HSB Riksförbunds jurister hjälper bostadsrättsföreningar att ta fram nya stadgar. Vi erbjuder vår hjälp både till bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB och till övriga bostadsrättsföreningar.

Ni känner säkert till att det den 1 januari 2023 trädde i kraft lagändringar i bostadsrättslagen och årsredovisningslagen. Dessa lagändringar leder till att bostadsrättsföreningens stadgar behöver uppdateras. Under de senaste åren har det även skett andra lagändringar som också utgör skäl för att se över bostadsrättsföreningens stadgar.

Lagens regler gäller visserligen oavsett vad som anges i bostadsrättsföreningens stadgar. Om bostadsrättsföreningens stadgar är föråldrade och inte uppdaterade i enlighet med gällande lag så innebär det att stadgarna blir missvisande och svåra att använda, då det blir en osäkerhet kring vilka bestämmelser som gäller.

En av nyheterna i lagstiftningen är att de situationer då en bostadsrättshavare behöver tillstånd från bostadsrättsföreningen vid ingrepp i lägenheten har utökats. Det har även införts en ny förverkandegrund (det vill säga en situation då bostadsrättshavaren kan bli uppsagd från sin nyttjanderätt till lägenheten). Det är angeläget att detta framgår av föreningens stadgar.

Många bostadsrättsföreningar upplever det som arbetskrävande att uppdatera stadgarna. Vi har expertkunskap om stadgar och även om den nya lagstiftningen och erbjuder därför hjälp med att uppdatera bostadsrättsföreningars stadgar.

Vårt erbjudande sker genom två olika stadgepaket:

- ett för bostadsrättsförening som är medlem i HSB

- ett för bostadsrättsförening som inte är medlem i HSB

Ni kan läsa mer om de olika stadgepaketserbjudandena i bilderna nedan. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har frågor som rör den nya lagstiftningen eller om ni önskar hjälp att uppdatera er bostadsrättsförenings stadgar. Ni når oss via telefon i HSB juridiska rådgivning på 0771 472 472 eller via e-post på juristerna@hsb.se.

Ämnen

Kontakter

Eva Berg

Eva Berg

Förenings- och fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden