Gå direkt till innehåll
Paketerbjudande – Vi bedömer era förutsättningar att kamerabevaka!

Blogginlägg -

Paketerbjudande – Vi bedömer era förutsättningar att kamerabevaka!

Kamerabevakning är en mycket aktuell fråga och allt fler bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag vill använda det som ett verktyg för att göra sin boendemiljö säkrare. Det är dock viktigt att kamerabevakningen når upp till de krav som GDPR ställer för behandling av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i flera fall underkänt fastighetsägares kamerabevakning. Som exempel påfördes en hyresvärd, i december 2020, en sanktionsavgift om 300 000 kronor till följd av att deras kamerabevakning stridit mot GDPR. Funderar ni på att bedriva kamerabevakning i era fastigheter? – Kontakta oss först!

Kamerabevakning i flerbostadshus

Kamerabevakning har blivit allt vanligare i flerbostadshus runt om i landet. Det används oftast som ett verktyg för att öka säkerheten och tryggheten för de boende. Kamerabevakning kan vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga och dokumentera brott och vandalism. Det kan även avskräcka potentiella inbrottstjuvar och ge bevis i händelse av en incident.

Å andra sidan måste de som bedriver kamerabevakning vara medvetna om de lagliga begränsningarna som finns. Enligt GDPR måste inspelningar hanteras på ett säkert sätt och de boendes personliga integritet måste skyddas.

Att bedriva kamerabevakning där människor bor medför en stor risk för att människors vanor, umgänge och liv i största allmänhet bevakas på ett orimligt sätt. Det är även viktigt att komma ihåg att människor generellt sett inte förväntar sig att bli bevakade i sin boendemiljö. Eftersom den personliga integriteten ska respekteras måste varje beslut om att kamerabevaka föregås av en ordentlig, korrekt och välmotiverad bedömning.

Vid en bedömning av om det finns förutsättningar för kamerabevakning i ett flerbostadshus är det framför allt viktigt att utreda om fastighetsägaren har ett berättigat intresse av att bedriva kamerabevakning och om bevakningen är nödvändig, samt hur fastighetsägarens intresse förhåller sig till de registrerades intressen (med registrerade avses de som bevakas av kamerorna). Eftersom personlig integritet i anslutning till boendet är ett mycket starkt intresse är det sällan tillåtet att bedriva kamerabevakning i ett flerbostadshus.

Vårt erbjudande – vi bedömer era förutsättningar att kamerabevaka

Som ett stöd för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag har vi därför tagit fram ett erbjudande där vi till ett fast pris bedömer om det finns förutsättningar för att bedriva kamerabevakning. Denna bedömning är ett första steg i kamerabevakningsprocessen. Vårt mål är att underlätta för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag att göra rätt och samtidigt säkra den personliga integriteten.

Bedömningen har ett fast pris och ni får alltid en direktkontakt med handläggande jurist.

I det fasta priset ingår:

  • Skriftlig bedömning av era förutsättningar att bedriva kamerabevakning.
  • Digitalt videomöte med jurist (30 minuter).
  • En mall för att informera om kamerabevakning

Fast pris för bedömningen är 5 500 kronor, exklusive moms, för bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB, annars 6 500 kronor, exklusive moms.

Välkommen att ta del av erbjudandet genom att skicka in en förfrågan till juristerna@hsb.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jennifer Rudepalm

Jennifer Rudepalm

Fastighetsjurist

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden