Gå direkt till innehåll
Problem med olovliga andrahandsupplåtelser i Bostadsrättsföreningen?

Blogginlägg -

Problem med olovliga andrahandsupplåtelser i Bostadsrättsföreningen?

Bostadsbristen som råder idag har skapat en marknad för andrahandsupplåtelse där bostadsrättshavare ser en möjlighet att tjäna pengar. Detta medför att vissa köper en bostadsrätt inte för att bo i den, utan för att upplåta den i andra hand för att tjäna pengar. Många gör det utan tillstånd från styrelsen. Det är viktigt att styrelsen uppmärksammar och agerar mot olovliga andrahandsupplåtelser.

Förebyggande arbete
Att göra en utförlig medlemskapsprövning när en ny bostadsrättshavare ansöker om medlemskap i föreningen är nog det viktigaste för att förebygga problematiken med köp av bostadsrätter där syftet är att upplåta lägenheten i andra hand. I våra normalstadgar står det till exempel att medlemskap kan nekas om den som ansöker om medlemskap inte har för avsikt att använda bostadsrätten som permanentbostad.

Att hålla medlemmar informerade om vilka regler som gäller. Till exempel så är det alltid en andrahandsupplåtelse när en bostadsrättshavare låter någon annan självständigt bruka lägenheten. Även om den andra personen som brukar lägenheten självständigt är en närstående. Vid en andrahandsupplåtelse krävs alltid styrelsens tillstånd. Det innebär att innan hyresgästen kan flytta in i lägenheten ska styrelsen ha lämnat tillstånd till andrahandsupplåtelsen.

Det är bostadsrättshavaren som ska skicka in en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse till styrelsen. Ansökan ska innehålla skälet till andrahandsupplåtelsen, perioden som bostadsrättshavaren ansöker om tillstånd för samt uppgifter om hyresgästen som ska bo i lägenheten under den aktuella perioden. Ett tips till bostadsrättshavare är att fråga styrelsen om det finns en blankett för ansökan om andrahandsupplåtelse som kan fyllas i och skickas in.

Vid upptäckten av en olovlig andrahandsupplåtelse
Om styrelsen misstänker att det pågår en olovlig andrahandsupplåtelse måste styrelsen agera snabbt. Styrelsen ska inom två månader från det att de får kännedom om att det pågår en olovlig andrahandsupplåtelse skicka en anmodan om rättelse. Därför rekommenderar vi att rättelse skickas vid misstanke. En rättelseanmodan måste vara korrekt utformad för att vara giltig. Den ska även skickas till bostadsrättshavaren via rekommenderat brev.

När en anmodan skickas ska den olovliga andrahandsupplåtelsen upphöra. Om den inte upphör är det en grund för förverkande. Gå och knacka på, se vem som öppnar. Inkommer bostadsrättshavaren med en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse efter att anmodan skickats till bostadsrättshavaren får styrelsen ta ställning till denna.

Sker ingen rättelse innebär det att bostadsrätten är förverkad och föreningen kan säga upp nyttjanderätten. En uppsägning ska delges bostadsrättshavaren.

Om uppsägningen bestrids måste föreningen vända sig till tingsrätten.

Går bostadsrättshavaren med på att flytta kan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren träffa ett avtal om underhandsförsäljning. En sådan överenskommelse innebär att bostadsrättshavaren får en viss tid på sig att själv sälja bostadsrätten.

Avhysning och tvångsförsäljning kan ske via kronofogdemyndigheten.


Ta hjälp av en jurist!
Juristerna på HSB Riksförbund har god vana av att hantera olovliga andrahandsupplåtelser. Ni kan vända er till oss för att få hjälp och råd. Vi rekommenderar att ni tar kontakt med oss redan när ni ska skicka en rättelseanmodan. På så sätt får ni en god kontroll över hela processen och minskar risken för att snubbla på de formella felens tröskel. Skicka e-post till juristerna@hsb.se om ni har ett ärende ni behöver hjälp med så kontaktar vi er.

För medlemmar i HSB står vår medlemsrådgivning öppen vardagar mellan 9 - 15 för att ge er generell juridisk rådgivning, telefonnummer 0771 472 472. 

Ämnen

Presskontakt

Maria Mati

Maria Mati

Fastighetsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm