Följ HSB Riksförbund

Rekommendationer - hantering av stämmor i föreningar med brutet räkenskapsår

Blogginlägg   •   Nov 19, 2020 12:00 CET

Den 16 november 2020 presenterade regeringen förslag till nya åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19. Förslaget innebär ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare. Många undrar nu hur bostadsrättsföreningar med brutet räkenskapsår ska hantera kommande föreningsstämmor, särskilt eftersom en del av dessa bostadsrättsföreningar redan har kallat till en fysisk ordinarie föreningsstämma.

Nya restriktioner från regeringen

I våras beslutade regeringen att införa en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 har föreningen nu föreslagit att förbudet ska stramas åt och att antalet deltagare ska begränsas till högst åtta personer. Regeringen har föreslagit att det nya förbudet ska träda i kraft den 24 november 2020.

Förordningen om förbud mot allmänna sammankomster omfattar inte direkt bostadsrättsföreningars stämmor. En föreningsstämma kan dock omfattas av det nya förbudet om stämman hålls öppen för allmänheten. Om stämman beslutar att det inte ska få närvara utomstående vid stämman så omfattas stämman inte direkt av förbudet som det ser ut nu.

Även om föreningarna inte direkt omfattas av förordningen, så är regeringens förbud normerande och innebär i praktiken ett stopp för fysiska stämmor med fler än åtta deltagare. Utifrån ett smittspridningsperspektiv är det inte heller lämpligt att hålla föreningsstämmor med fysiskt deltagande just nu.

HSBs rekommendation till bostadsrättsföreningar

Enligt lag ska ordinarie föreningsstämma hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Många bostadsrättsföreningar med brutet räkenskapsår ska därför snart ha ordinarie föreningsstämma. Med anledning av regeringens nya förbud och i syfte att minska smittspridningen rekommenderar HSB Riksförbund:

  • Avvakta med att ta upp ärenden för beslut på stämman som kan vänta utan olägenhet. 
  • För att minska risken för smittspridning har flera tillfälliga lagändringar införts som bland annat gör det möjligt att delta på distans eller poströsta istället för att delta fysiskt på stämman. Utnyttja möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning. 
  • Bostadsrättsföreningar med brutet räkenskapsår bör kontrollera i sina stadgar när ordinarie stämma senast kan genomföras. Om en bostadsrättsförening med brutet räkenskapsår redan har kallat till en fysisk ordinarie föreningsstämma bör föreningen dra tillbaka kallelsen och gå ut med en ny kallelse till en stämma som genomförs via elektronisk uppkoppling med poströstning eller enbart genom poströstning.
Mer information

Vid frågor om poströstning och genomförande av föreningsstämmor är du välkommen att kontakta din regionala HSB-förening eller vår juridiska rådgivning för HSBs medlemmar.