Gå direkt till innehåll
Rensa förråd - vad ska man tänka på?

Blogginlägg -

Rensa förråd - vad ska man tänka på?

Då och då behöver bostadsrättsföreningar rensa gemensamma utrymmen från till exempel cyklar eller annan egendom som inte hör dit. Det är väldigt viktigt att bostadsföreningen sköter rensningen på rätt sätt. Att slänga någons egendom kan nämligen omfattas av brottet egenmäktigt förfarande. Nedan kommer vi ge vägledning i hur en bostadsrättsförening bör agera när de rensar gemensamma utrymmen.

Den kvarlämnade egendomens ägare är känd

Om den kvarlämnade egendomens ägare är känd ska föreningen först uppmana ägaren att ta hand om sin egendom. Om ägaren till egendomen inte hämtar eller flyttar egendomen kan bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning vid kronofogdemyndigheten och då kommer kronofogdemyndigheten flytta eller omhänderta egendomen. Det är viktigt att föreningen inte slänger egendomen på eget bevåg, då ett sådant agerande kan omfattas av brottet egenmäktigt förfarande.

Den kvarlämnade egendomens ägare är INTE känd

Ofta får vi frågor om hur bostadsrättsföreningar ska gå tillväga med att tömma cykelförråd där man inte vet vem eller vilka som äger cyklarna som behöver flyttas. Nedan följer en kort guide om hur föreningen kan agera vid en sådan situation.

Först bör föreningen be alla boende att märka upp deras cyklar med någon typ av märkning inom en månad, eller den tiden man anser passande. Gå ut med informationen via exempelvis lappar i föreningens hus eller via mail. Alternativt kan föreningen märka upp alla cyklar och sedan be de boende att ta bort markeringen på deras cyklar. Var noga med att informationen går ut till alla.

De cyklar som inte har märkts upp eller där märkningen tagits bort bör anmälas till polisen som hittegods eller kvarglömd egendom. Cyklar som är låsta betraktas dock inte som hittegods, men polisen kan hjälpa till att se om cykeln är stulen.

Efter att bostadsrättsföreningen anmält de cyklar ingen gjort anspråk på bör bostadsrättsföreningen förvara cyklarna på ett säkert ställe under en viss period. Enligt lagen om hittegods ska man vänta tre månader innan egendomen tillfaller upphittaren. Jordabalken föreskriver dock att man ska vänta sex månader innan egendom tillfaller upphittaren. Vi rekommenderar därför föreningen att vänta sex månader innan de gör sig av med cyklarna.

Även om en bostadsrättsförening beaktat alla dessa steg, finns det en risk att att cyklarna ingen gjort anspråk på tillhör en person som inte nåtts av informationen om rensning av cyklarna. Det kan vara att ägaren varit iväg en längre tid eller av någon annan anledning helt enkelt inte nåtts av informationen. Bostadsrättsföreningen riskerar då att bli skadeståndsskyldiga om det slängt cykeln. De personer som utfört rensningen kan eventuellt beivras för egenmäktigt förfarande. Därför är det väldigt viktigt att bostadsrättsföreningen dokumenterar processen mycket noggrant

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Presskontakt

Tove Blixt

Tove Blixt

Fastighets- och bolagsjurist 010-442 03 09

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm