Gå direkt till innehåll
Så påverkar de nya reglerna om rökfria zoner er bostadsrättsförening

Blogginlägg -

Så påverkar de nya reglerna om rökfria zoner er bostadsrättsförening

Den 1 juli 2019 kommer ny lagstiftning som förbjuder rökning vid entréer och lekplatser. Det utvidgande rökförbudet innebär att ett antal utomhusmiljöer görs rökfria och det kommer bli märkbart för vissa bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Vilka lekplatser omfattas?

Vad som avses med lekplatser som allmänheten har tillträde till är huvudsakligen offentliga lekplatser. Dessa lekplatser har kommunen vanligtvis ansvar för. Har en bostadsrättsförening, eller en hyresvärd dock har en lekplats dit andra än enbart de boende i föreningen har tillträde till, omfattas lekplatsen av regelverkets rökförbud. Att sätta upp ett staket och skriva ”privat mark” innebär inte det är fritt fram att plocka fram [valfritt cigarettmärke] och bolma på. Det ska vara de faktiska förhållandena som avgör och om allmänheten kommer åt lekplatsen gäller rökförbudet.

Vilka entréer omfattas?

Vidare omfattas entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde till och lokaler med gemensam entré dit allmänheten har tillträde till av rökförbudet. Det innebär att rökförbudet gäller vid entréer till restauranger, butiker och andra affärslokaler som ligger i direkt anslutning till gatan.

Om en entré indirekt leder till en lokal dit allmänheten har tillträde gäller rökförbudet även här, t.ex. köpcentrum, passager och liknande.

Vem är ansvarig?

Det är huvudsakligen du som fastighetsägare som ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls. Om fastighetsägaren dock hyr ut affärslokaler som ligger i direkt anslutning till gatan är det istället affärsinnehavaren ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls.

Om det däremot är en gemensam entré varigenom man når flera lokaler, till exempel vid ett köpcentrum, så faller ansvaret återigen på fastighetsägaren.

Vad innebär det nya rökförbudet för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar?

Om en bostadsrättsförening har en sådan lekplats eller entré som rökförbudet omfattar är föreningen skyldig att informera bostadsrättshavare om förbudet. Detta görs lämpligen genom att sätta upp skyltar och på andra sätt informera bostadsrättshavarna om det nya förbudet. Bostadsrättsföreningen bör ingripa med information och tillsägelse om förbudet inte upprätthålls för att bidra till att de nya reglerna efterlevs. Härutöver ska föreningarna som har en fastighet med lokaler med egen entré informera hyresgästerna som berörs av förbudet i god tid om reglerna och deras ansvar för att dessa upprätthålls.

Fyra enkla tips för Bostadsrättsföreningen

1. Utred vilka entréer ni har som omfattas av rökförbudet

2. Utred vilka lekplatser ni har som omfattas av rökförbudet

3. Sätt upp information vid de entréer och lekplatser som omfattas av rökförbudet. Informationen ska tydlig förklara att det är en rökfri zon. För er bekvämlighet har vi tagit fram ett informationsblad som kan skrivas ut och sättas upp på lämplig plats. Informationsbladet hittar du längst ner på sidan.

4. Följ upp misskötsamhet.

När det gäller uppföljning av misskötsamhet innebär det att prata med personen som missköter sig och informera om att det är en rökfri zon. Funkar det inte kan personen avvisas från platsen. Om personen är bostadsrättshavare eller hyresgäst kan föreningen också skicka en skriftlig varning till personen. 

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Lucas Rehn

Lucas Rehn

Regelefterlevnadsansvarig HSB Riksförbund

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm