Gå direkt till innehåll
Så påverkas bostadsrättsföreningar av de lättade restriktionerna

Blogginlägg -

Så påverkas bostadsrättsföreningar av de lättade restriktionerna

Regeringen har en plan för hur och när de restriktioner som införts under pandemin ska anpassas och helt upphävas. HSBs rekommendation när restriktionerna nu stegvis lättas upp är att fortsätta ta stor hänsyn till risken för smittspridning och att anpassa formen för stämmor därefter, även om föreningarna nu har en större möjlighet att återgå till det normala. Den tillfälliga lagen gäller året ut och ger därmed fortsatt möjlighet att genomföra stämman helt digitalt i kombination med poströstning alternativt helt genom poströstning. Föreningarna bör överväga att utnyttja denna möjlighet.


Lättnader i nivå 2 träder i kraft från den 1 juli

Anpassningen av restriktionerna i nivå 2 börjar gälla den 1 juli 2021. Då får deltagarantalet i lokaler som används för privata sammankomster uppgå till som högst 50 personer. För en bostadsrättsförening som har gemensamhetslokaler för uthyrning innebär detta att i de fall lokalen hyrs ut för privata sammankomster, som till exempel fester och kalas, gäller denna nya maxgräns. Bostadsrättsföreningen har ett ansvar för att säkerställa att maxgränsen efterlevs. Viktigt att påpeka är dock att det kan innebära att föreningen kan behöva tillåta färre deltagare än 50, om det krävs ur smittskyddssynpunkt.

Rådet till föreningar att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort i nivå 2 men föreningar bör fortsatt följa råden till alla verksamheter. För mer information, se Folkhälsomyndighetens webbplats

HSBs rekommendation

HSBs rekommendation när restriktionerna stegvis lättas upp är att ta fortsatt stor hänsyn till risken för smittspridning och anpassa formen för stämman därefter. Den tillfälliga lagen gäller året ut och ger möjlighet att genomföra stämman helt digitalt i kombination med poströstning alternativt helt genom poströstning.

Beroende på smittspridningsläget i vissa delar av landet kan fortfarande det bästa alternativet vara att planera för en digital stämma. I andra delar av landet kan det framöver vara möjligt att hålla en helt eller delvis fysisk stämma, så länge de vid var tid gällande deltagarbegränsningarna och eventuella övriga föreskrifter och åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalen följs. Det är fortsatt viktigt att den som planerar för en stämma håller sig uppdaterad om gällande regler och rekommendationer och har en beredskap för eventuellt ändrade förutsättningar när det gäller möjligheten till fysiska stämmor.

Ytterligare lättnader i nivå två (preliminärt i september)

Observera att detta inte är beslutat ännu. Vid denna nivå föreslås att deltagartaken för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och privata sammankomster tas bort. Samtidigt poängteras att det även vid denna nivå kan finnas ett behov av att lokaler används på ett sådant sätt att det går att undvika trängsel och att de som deltar i mötet eller stämman kan hålla ett säkert avstånd till varandra. HSB uppdaterar rekommendationerna för genomförande av stämmor löpande utifrån de beslut som fattas.

Kontakta oss

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden