Gå direkt till innehåll
Stämma i bostadsrättsföreningen – vilka släpper vi in?

Blogginlägg -

Stämma i bostadsrättsföreningen – vilka släpper vi in?

Jo, jag är fullt medveten om att det i många bostadsrättsföreningar inte brukar vara någon rusning till föreningsstämmorna. Men vem vet i en förening som lockar med extra smarrig smörgåstårta kanske det blir fullt hus och tänk om kungen plötsligt står där eller om en journalist från den lokala tidningen dyker upp. Eller en situation som kanske ligger närmare till hands - en medlem har med sig sin make till stämman.

Ska kungen, journalisten eller maken få närvara på stämman?

Alltid rätt att närvara

Vi börjar med att reda ut vilka som alltid har rätt att närvara på föreningsstämman. Medlemmarna i föreningen har förstås rätt att närvara på stämman. Även styrelsen (de flesta styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening brukar ju vara medlemmar i föreningen, men exempelvis HSB-ledamoten är vanligen inte medlem i bostadsrättsföreningen), revisorer, ombud, biträden och stämmofunktionärer (såsom stämmoordförande och stämmoprotokollförare) har rätt att närvara.

Rätt att närvara om beslut är fattat

Vad gäller då för personer som inte faller in under kretsen ovan har de rätt att närvara på föreningsstämman? Det beror på om föreningsstämman fattar beslut om deras rätt att närvara eller inte.

För att stämman ska fatta beslut om närvarorätt för utomstående krävs att beslutet är enhälligt av samtliga på stämman närvarande röstberättigade personer. Detta framgår av lagen om ekonomiska föreningar och av § 14 I HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar.

För att ge ett exempel: Om två makar bor i en bostadsrättslägenhet som innehas 100 % av den ena maken så har den andra maken inte per automatik rätt att närvara på föreningsstämman. Han/hon faller inte in under den uppräknade kretsen ovan, men kan följa med sin respektive i egenskap av biträde eller företräda sin respektive genom att lämna in en skriftlig fullmakt och därigenom vara ombud.Om en make som inte innehar någon andel av bostadsrättslägenheten kommer ensam till stämman kan denne inte räkna med att få närvara, utan är beroende av stämmans beslut i frågan.

Samma sak gäller för exempelvis hyresgäster, en entreprenör eller föreningens ekonom eller förvaltare.

Med andra ord – kungen, journalisten och maken får vara med på stämman om stämman fattar ett enhälligt beslut om det.

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472.

HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Kontakter

Kawa Zolfagary

Kawa Zolfagary

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-205 59 62
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden