Gå direkt till innehåll
Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs

Blogginlägg -

Statligt stöd vid hyresrabatter återinförs

Nu står det klart att det statliga stöd vid hyresrabatter för vissa lokalhyresgäster som gällde förra året återinförs under första kvartalet 2021. I förra veckan godkände EU-kommissionen regeringens förslag till statligt stöd. Igår fattade regeringen beslut om den förordning som reglerar villkoren för hyresstödet.

Vad innebär hyresstödet?

Det statliga stödet innebär att hyresvärdar som ger vissa lokalhyresgäster hyresrabatt på fast hyra kan bli ersatta hälften av hyresrabatten av staten. Hyresvärden och staten delar alltså på kostnaden för rabatten. Det är inte alla branscher som omfattas av stödet. De branscher som omfattas av stödet hittar du här Föreslagna branscher att ta emot hyresstöd - Regeringen.se.

I vilka situationer gäller hyresstödet?

Hyresstödet gäller under bl.a. följande förutsättningar:

  1. Hyresavtalet ska vara ingånget senast den 31 december 2020 och gälla en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor;
  1. Ett skriftligt avtal om hyresrabatt måste träffas mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 maj 2021; och
  1. Hyresrabatten ska gälla hyra under perioden mellan den 1 januari 2021 och den 31 mars 2021.

Men hyran för kvartal ett 2021 är ju redan betald?

Ja, hyran betalas oftast i förskott och oavsett om kvartals- eller månadsbetalning gäller så ska hyra för samtliga tre månader i kvartal ett redan ha betalats. Detta hindrar dock inte att ett avtal om retroaktiv rabatt för dessa månader ingås mellan parterna. Hyresrabatten måste nämligen avse kvartal ett 2021. Det är upp till parterna hur hyresgästen ska återfå den redan betalda hyresrabatten.

Hur erhålls hyresstödet?

Det är hyresvärden som ska ansöka om att bli beviljad stödet hos Länsstyrelsen. Hyresvärden måste ansöka om stödet mellan den 3 maj 2021 och den 30 juni 2021.

Är det något särskilt hyresvärdar ska tänka på när de ger dessa hyresrabatter?

Det är helt frivilligt för hyresvärdar att ge denna rabatt på fast hyra. Det måste såklart finnas ett incitament för hyresvärden att ge rabatten, t.ex. att det blir dyrare för hyresvärden om hyresgästen skulle gå i konkurs. Hyresvärden måste också noggrant undersöka att förutsättningarna för att stödet ska beviljas är uppfyllda innan avtal med hyresgästen ingås. I annat fall riskerar hyresvärden att själv få stå hela kostnaden för hyresrabatten. Hyresvärden måste också givetvis bedöma att möjlighet finns att finansiera halva hyresrabatten och att hyresvärden kan ligga ute med hela hyresrabattbeloppet till dess att stödet (förhoppningsvis) beviljas. Hyresvärden kan även överväga att villkora parternas avtal av att hyresstödet erhålls.

Förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 hittar du här Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se).

Tidigare i veckan aviserade regeringen också om en möjlig förlängning av hyresstödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Regeringen kommer att återkomma inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen.

Kontakta gärna oss för rådgivning kring hyresstödet.

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning.

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer. 

Ämnen

Presskontakt

Elin Persson

Elin Persson

Fastighets- och bolagsjurist Juridik

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm