Gå direkt till innehåll
Tillfällig stämmolag och nya rekommendationer – så påverkas bostadsrättsföreningar av Covid-19

Blogginlägg -

Tillfällig stämmolag och nya rekommendationer – så påverkas bostadsrättsföreningar av Covid-19

Uppdatering: den 10 januari 2022 meddelade regeringen att deltagartaket för privata sammankomster kommer inom kort att sänkas till 20 personer istället för tidigare angivna 50 personer.

Covid-19 har påverkat större delen av året och när vi hoppades på att livet skulle börja återgå till det vanliga införs nu dessvärre nya rekommendationer, samtidigt som den tillfälliga stämmolagen inte förlängts.

Tillfällig stämmolag

Under våren 2020 infördes den tillfälliga stämmolagen som har möjliggjort för bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor utan fysiskt deltagande. Den tillfälliga lagen upphör att gälla den 31 december 2021. För de föreningar som i början av nästa år börjar planera sin stämma innebär det en osäkerhet då smittspridningen ökar och nya rekommendationer införs.

Med anledning av det rådande läget har HSB Riksförbund tillsammans med Bostadsrätterna och Riksbyggen lämnat in en hemställan om att förlänga den tillfälliga lagen. Om lagen förlängs skulle det vara möjligt för bostadsrättsföreningar att planera för stämmor på bästa sätt med en beredskap om smittspridningen ökar. Tills beslutat är fattat om lagen förlängs är stämma genom enbart poströstning eller stämma genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning alltså inte möjliga att genomföra efter den 31 december 2021.

Deltagartak för privata sammankomster

Den 21 december framförde Folkhälsomyndigheten en hemställan till regeringen att det bör införas ett tak på maximalt 50 deltagare i lokaler inomhus som kan användas eller upplåtas för privata sammankomster. Regeringen ska hantera hemställan skyndsamt.

Om taket införs kan det komma att påverka bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som måste se över rutiner och regler om det finns lokaler som hyrs eller upplåts för exempelvis fest eller andra tillställningar. Om er bostadsrättsförening planerar att genomföra en stämma i början av år 2022 med beräknat antal om fler än 50 personer närvarande kan det vara en god idé att redan nu fundera över en reservplan för det fall rekommendationen införs enligt Folkhälsomyndighetens önskan.

Kontakta oss

Vill du veta mer om den tillfälliga stämmolagen eller hur ni ska planera för er kommande stämma så är vi gärna behjälpliga. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning i frågor som rör boendet.

Juristerna på HSB Riksförbund önskar er ett gott nytt år!

Ämnen

Presskontakt

Tove Blixt

Tove Blixt

Fastighets- och bolagsjurist 010-442 03 09

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm