Gå direkt till innehåll
Vad är en samfällighet?

Blogginlägg -

Vad är en samfällighet?

Det är inte helt ovanligt att bostadsrättsföreningar ingår i samfälligheter. Men vad är egentligen en samfällighet? Vi reder ut!

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Samfällighet kallas de fastigheter som har en andel i viss egendom, till exempel mark- eller vattenområde. Flera fastigheter äger tillsammans en bit mark, vatten, väg, hus, avloppsrör, brygga, parkering eller något liknande som tjänar mer än en fastighet. Samfälligheter bildas när fastigheternas behov inte kan tillgodoses inom de egna fastigheternas gränser. Det som tillsammans ägs av fastigheterna kallas gemensamhetsanläggning. Fastigheterna kan själva inte fatta beslut eller förvalta gemensamhetsanläggningen, utan det måste göras av ägarna till fastigheterna. Ägarna till fastigheterna kan då bilda en samfällighetsförening som kan ta vissa beslut rörande gemensamhetsanläggningen, primärt om hur man ska förvalta den. Ägarna till en bostadsrättsförenings fastighet är dess medlemmar och representeras av styrelsen.

En gemensamhetsanläggning bildas genom att Lantmäteriet meddelar ett anläggningsbeslut. I anläggningsbeslutet följer vilka fastigheter som har andel i gemensamhetsanläggningen, hur den ska skötas, av vilka den ska skötas m.m. Anläggningsbeslutet reglerar även hur gemensamhetsanläggningen får användas. Styrelsen för samfällighetsföreningen kan inte besluta att gå utöver det avsedda ändamålet enligt anläggningsbeslutet, utan vill samfällighetsföreningen ändra ändamålet måste Lantmäteriet göra en ny bedömning.

En samfällighet kan förvaltas på två sätt. Antigen genom delägarförvaltning eller genom en samfällighetsförening. Delägarförvaltning innebär att representanter från fastigheterna med andel i gemensamhetsanläggningen tillsammans måste besluta hur gemensamhetsanläggningen ska förvaltas. Här krävs konsensus mellan andelsägarna. Alla måste vara överens om besluten, vilket innebär att en majoritet inte kan köra över en minoritet. Det andra alternativet är att man bildar en samfällighetsförening, som mer liknar en bostadsrättsförening, där majoriteten istället kan bestämma. Inga andra former av förvaltning är tillåtna. Delägarförvaltning används mestadels när samfällighetens gemensamhetsanläggning inte kräver några större eller mer komplicerade beslut för att förvaltningen ska kunna skötas.

Rätten till gemensamhetsanläggningen följer med fastigheterna. Säljs en fastighet följer alltså rätten till gemensamhetsanläggningen med fastigheten till nästa ägare. Detta för att gemensamhetsanläggningar är till för att bidra med nytta till de fastigheter som är andelsinnehavare, och inte enstaka personer.


Kontakta oss

Har ni frågor kring samfälligheter kan ni alltid kontakta oss på 0771 472 472. Vi kan bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Tove Blixt

Tove Blixt

Fastighets- och bolagsjurist 010-442 03 09

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm