Gå direkt till innehåll
Vad innebär gott skick?

Blogginlägg -

Vad innebär gott skick?

Vad är gott skick?

De allra flesta är medvetna om att man som bostadsrättshavare har visst ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Detta ansvar delas tillsammans med föreningen, som ansvarar för att hålla föreningens hus i gott skick. Vem som ansvarar för vad beror på vad bland annat föreningens stadgar medger. Begreppet ”gott skick” återfinns i bostadsrättslagen, men vad innebär det för bostadsrättshavaren och föreningen när de åläggs att hålla lägenheten respektive föreningens hus i gott skick?

Gott skick enligt bostadsrättslagen

Den som söker svar på frågan vad gott skick är i bostadsrättslagen kommer bli besviken. Bestämmelserna om gott skick är av lagstiftaren medvetet vaga. Man kan fråga sig varför inte ”gott skick” regleras tydligare. Anledningen till att mer exakt reglering saknas i frågan beror på att hus är av vitt skilda beskaffenhet. Ett fastighet byggt på 1800-talet är svårt att hålla i samma skick som en nyligen byggd fastighet och därför kan inte ”gott skick” bestämmas till en universellt gällande term. Även var fastigheten ligger rent geografisk kan vara avgörande när man bedömer vad gott skick anses vara, då förhållandena på den aktuella orten ska vägas in i bedömningen.

Även om det i många fall kan vara svårt att avgöra vad som utgör gott skick, finns det ändå situationer där det snabbt går att fastslå vad som inte är gott skick. Om ett hus eller lägenhet är behäftat med till exempel mögel som är farligt för människor kan det inte anses vara i gott skick. Även i sådana fall där funktionen med huset eller lägenheten går förlorad bör gott skick inte föreligga. Det kan till exempel vara om huset eller lägenheten saknar isolering vilket leder till att huset eller lägenheten inte går att hålla varmt på vintern. Något som bidrar till att ens boende är hälsovådligt bör inte kunna anses var gott skick.

Vill du veta mer? 

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning. Du når oss på telefonnummer 0771 472 472. HSBs jurister kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning, klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm