Gå direkt till innehåll
Vad kan jag göra åt grannens skällande hund?

Blogginlägg -

Vad kan jag göra åt grannens skällande hund?

Hundar som skäller är en vanlig och naturlig företeelse. Som gäller för alla typer av ljud finns det dock en gräns på vad man kan förväntas stå ut med. Här reder vi ut när en skällande hund kan utgöra en störning och styrelsen bör agera.

Utgör skällandet en störning enligt bostadsrättslagen? 

  Vad som utgör en störning definieras i bostadsrättslagen som en företeelse som "kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas". En skällande hund utgör alltså inte per automatik en störning. Vid en bedömning av om en skällande hund utgör en störning enligt bostadsrättslagens mening får man titta på följande. 

        1. När skäller hunden? 

  Hundar som skäller dagtid och därmed inte stör många människors sömn kan förmodligen inte anses vara skadliga för hälsan. En hund som skäller tidigt på morgonen, sent på kvällen och långt inpå natten kan dock  tänkas störa många människors sömn och därmed löpa större risk att orsaka en störning som kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra omkringboende grannars bostadsmiljö. 

        2. Hur ofta och hur länge skäller hunden? 

  Det är tveksamt om en hund som skäller en enstaka gång tidigt på morgonen verkligen kan utgöra en störning enligt bostadsrättslagens mening. Det är snarare om det sker återkommande och kontinuerligt som det kan komma att utgöra en störning. Det påverkar alltså även bedömningen hur länge skällandet pågår. Det innebär en större skada för hälsan om en hund skäller flera timmar om dagen än om hunden skäller några gånger om dagen i kortare sekvenser. 

  Om din granne har en hund som skäller och detta påverkar din hälsa negativt är det bäst att först prata med grannen. Om samtalet inte hjälper är nästa steg att ta kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen ska då utreda i vilken omfattning hunden skäller och därefter göra en bedömning om skällandet kan utgöra en störning enligt bostadsrättslagens mening. Om hundens beteende bedöms utgöra en störning kan bostadsrättshavaren med den skällande hunden tillsändas en rättelseanmodan, i och med att störningar utgör en förverkandegrund enligt bostadsrättslagen. 

  Kontakta oss!

  Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

  Ämnen

  Kontakter

  Elin Redner Biving

  Elin Redner Biving

  Fastighetsjurist 010-4420323

  HSB Riksförbund

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  ca 677 000 medlemmar
  ca 4 100 bostadsrättsföreningar
  ca 35 000 förtroendevalda
  24 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  HSB Riksförbund
  Box 8310
  104 20 Stockholm
  Sweden