Gå direkt till innehåll
Vad utgör skälig andrahandshyra? Kan jag få tillbaka pengar om jag betalat för mycket i hyra?

Blogginlägg -

Vad utgör skälig andrahandshyra? Kan jag få tillbaka pengar om jag betalat för mycket i hyra?

Vad utgör skälig andrahandshyra? Kan jag få tillbaka pengar om jag betalat för mycket i hyra?

Frågan om skälig andrahandshyra har diskuterats i ett mål som nyligen avgjorts i Svea hovrätt (mål nummer ÖH 401-22). Omständigheterna i målet var att en person under drygt två år hyrde en lägenhet i andra hand av en bostadsrättshavare. Andrahandshyresgästen ansökte hos Hyresnämnden om att bostadsrättshavaren skulle återbetala för mycket erlagd hyra samt fastställa den skäliga hyran.

Underinstansen, i det här fallet hyresnämnden, uttalade att man för att bestämma skälig hyra ska utgå från bostadsrättshavarens månadskostnad. Utgångspunkten bör vara årsavgiften med tillägg för andra kostnader som bostadsrättshavaren har, t.ex. kostnader för hushållsel, internet och garageplats. Tillägg får även göras om bostadsrätten är möblerad, ett tillägg som vanligen beräknas till 10-15% av årsavgiften på den omöblerade bostadsrätten. Om andrahandshyresgästen har vitsordat en hyra som är högre än vad som skulle kunna anses vara skäligt kan det komma att påverka bedömningen. Hyresnämnden uttalade också att bostadsrättshavarens utgifter för hemförsäkring och förmedlingsavgifter inte höjer bruksvärdet på bostadsrätten och påslag för detta ska därför inte göras på hyran.

Hovrätten i sin tur klargjorde att sådan förmedlingsavgift som hyresgästen betalat är så nära anknuten till boendet att den är att betrakta som en del av hyran. Precis som hyresnämnden konstaterade är en sådan sak dock inte bruksvärdeshöjande och ska därmed inte beaktas vid bestämmande av om hyran är skälig eller inte. I fallet konstaterades att hyresgästen hade betalat för mycket i hyra och bostadsrättshavaren blev återbetalningsskyldig för beloppet som översteg vad som var att se som en skälig hyra.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att vid bedömning av en andrahandshyra är skälig eller inte ska utgå från bostadsrättshavarens egna kostnader med tillägg för sådant som påverkar bruksvärdet på bostadsrätten. Om det framkommer att man som andrahandshyresgäst har betalat för mycket i hyra kan det finnas möjlighet att få detta återbetalat av bostadsrättshavaren.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm