Gå direkt till innehåll
Vem äger bostadsrätten? Kan styrelsen tvinga mig att flytta?

Blogginlägg -

Vem äger bostadsrätten? Kan styrelsen tvinga mig att flytta?

När man köper en bostadsrätt är en vanlig missuppfattning att man blir ägare till bostaden, när det som i själva verket händer är att man blir medlem i bostadsrättsföreningen och därmed äger rätten till att bo i bostaden. Man blir alltså ägare till en andel i föreningen. Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och behåller vissa rättigheter till bostaden. Om man som bostadsrättshavare missköter sig allvarligt kan bostadsrätten, det vill säga rätten att bo i bostaden, förverkas och man kan tvingas flytta ut.

Förverkande

I bostadsrättslagen finns 8 uttömmande förverkandegrunder, alltså sådant som kan föranleda att man som bostadsrättshavare kan bli uppsagd från sin lägenhet. Dessa förverkandegrunder är: 

  1. Dröjsmål med betalning, detta gäller främst dröjsmål med att betala årsavgiften.
  2. Olovlig andrahandsupplåtelse, dvs. att man hyr ut sin bostad utan tillstånd.
  3. Användande av bostadsrätten för annat ändamål till men för annan, till exempel om man använder en bostad avsedd för bostadsändamål som butik eller kontor.
  4. Spridning av ohyra.
  5. Vanvård av bostaden eller störningar.
  6. Vägran att ge bostadsrättsföreningen tillträde till bostaden om det krävs för tillsyn.
  7. Icke fullgörande av annan skyldighet, till exempel skyldigheter som en bostadsrättshavare har enligt stadgarna.
  8. Brottsligt förfarande och bostaden används som medel eller är en förutsättning för brottet

Det börjar med en rättelseanmodan 

För att bostadsrätten ska förverkas krävs att bostadsrättsföreningen följer vissa formella krav. I första hand ska föreningen skicka ut en rättelseanmodan där bostadsrättshavaren uppmanas att upphöra med det beteende som i värsta fall kan leda till en uppsägning av bostadsrätten. Den boende får skälig tid på sig att rätta sig, vanligtvis några veckor. Sker ingen rättelse kan föreningen gå vidare med en uppsägning. I vissa särskilt allvarliga fall, till exempel vid brottsliga förfaranden, krävs inte att det skickas någon rättelseanmodan utan föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren direkt. När det gäller störningar ska det, i samband med att rättelseanmodan skickas ut, även göras en underrättelse till socialnämnden.

Uppsägning 

Skulle föreningen gå vidare med en uppsägning finns möjlighet för den boende att bestrida uppsägningen. Föreningen kan då lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som gör en prövning av fallet och avgör om bostadsrättshavaren får bo kvar eller inte. Bestrids inte uppsägningen ska bostadsrättshavaren flytta och lägenheten ska säljas. Om den boende inte gör detta frivilligt ska försäljning ske antingen genom underhandsförsäljning eller genom tvångsförsäljning som görs med hjälp av Kronofogdemyndigheten. En tvångsförsäljning kan överklagas och saken kan då prövas av tingsrätten som gör en prövning av fallet och avgör om bostadsrättshavaren får bo kvar eller inte.

Ta hjälp av en jurist 

Om er bostadsrättsförening misstänker att en bostadsrättshavare exempelvis är sen med betalningen, olovligen upplåter sin lägenhet i andra hand eller orsakar störningar är det vår starkaste rekommendation att ta kontakt med en jurist. Det är av stor vikt att ett förverkandeärende hanteras på rätt sätt. Om ärendet hanteras felaktigt riskerar föreningen att inte uppnå önskat resultat och även att drabbas av stora kostnader. Att kontakta en jurist i tidigt skede är bäst ur både tids- och ekonomiskt perspektiv. 

Kontakta oss! 

Behöver er bostadsrättsförning hjälp med ett förverkandeärende? Hör av er till oss! Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning för generell juridisk rådgivning på telefonnummer 0771 472 472. Vi kan även bistå er bostadsrättsförening med specifik rådgivning mot löpande räkning. Klicka här för att veta mer. Tillsammans går vi igenom ert ärende för att se vilket stöd ni behöver.

Ämnen

Presskontakt

Elin Redner Biving

Elin Redner Biving

Fastighetsjurist 010-4420323

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm