Gå direkt till innehåll
Viktigt att tänka på vid köp av bostadsrätt

Blogginlägg -

Viktigt att tänka på vid köp av bostadsrätt

Även om bostadsmarknaden svalnat och det råder osäkerhet på marknaden just nu är det många förstagångsköpare som överväger att köpa bostadsrätt eftersom priserna pressats. Att köpa en bostadsrätt är ett stort beslut som kräver noggrann planering och förberedelse vilket kan upplevas som svårnavigerat. Här är några viktiga saker att tänka på vid köp av bostadsrätt.

Priset

För de allra flesta finansieras bostadsrättsköpet av lån kombinerat med eget sparkapital. För att kunna avgöra vad du har råd med behöver du kontakta din bank för att ansöka om lånelöfte. När lånelöftet är beviljat och du vet vad du har att röra dig med är det viktigt att hålla sig inom det uppskattade priset. Vinner du en budgivning för en lägenhet du vill gå vidare med är det läge att stämma av med banken innan köpet fullföljs så du är säker på att du har finansieringen klar.

Lägenhetens skick

Se till att du undersöka lägenheten noga före köpet, har det skett några renoveringar som kräver särskild fackkompetens? Finns det intyg från de arbetena i sådant fall och har styrelsen godkänt åtgärderna (om de är tillståndspliktiga)? Finns det någon indikation på skador i lägenheten? Oftast blir det inte mer än 1-2 visningar innan budgivningen dras igång men vinner du en budgivning finns det inga hinder för att be säljaren om att få besöka lägenheten för en inspektion innan köpet fullföljs. Vid en sådan inspektion kan det vara väl investerade pengar att ha med sig en besiktningsperson för att på så vis försäkra sig om att det inte är något fel på lägenheten. Upptäcks fel behöver inte det vara ett hinder för att fullfölja köpet men då kan parterna komma överens om att gå ned i pris eller lösa saken på något annat sätt.

Budgetering och föreningen

Kostnaderna förenade med att bo i bostadsrätt inkluderar oftast mer än bara månadsavgiften, amortering och räntekostnader. Du bör även ta höjd för att det kan uppstå plötsliga utgifter för underhåll av bostadsrätten eller om bostadsrättsföreningen beslutar om att skjuta till kapital från medlemmarna till följd av ekonomiska svårigheter. Det är därför en god idé att spara ihop till en särskild lägenhetsbuffert om kylen skulle gå sönder eller det uppstår någon oväntad utgift med koppling till lägenheten. Det är också viktigt att stämma av med styrelsen i bostadsrättsföreningen och fråga om det finns några planerade underhållsåtgärder i huset, avgiftshöjningar eller annat som kan påverka dig innan du fullföljer köpet av bostadsrätten. Det är också viktigt att ta del av föreningens stadgar, ordningsregler och rutiner då du förväntas följa dessa. Årsredovisningen är också viktig att granska för att bilda dig en uppfattning om föreningens ekonomi.

Området

När du planerar att köpa en viss bostadsrätt är det viktigt att tänka på vad som finns i närområdet. Hur ser det ut med matbutiker, grönområden, skolor och kollektivtrafik som underlättar för nära och kära att hälsa på? Hur ser framtidsutvecklingen i området ut, planeras det några byggnadsprojekt som kan bli störande eller försämra din utsikt? Finns det planer på att utvidga lokaltrafiken?

Avtalet

När du har hittat en bostadsrätt du vill gå vidare med och det är dags att skriva avtal är det viktigt att du förstår det kontrakt du ska underteckna. Alla eventuella muntliga garantier och uppgifter du fått av säljaren bör framgå. Naturligtvis ska en specifikation över själva bostadsrätten framgå med sådan tydlighet att det inte råder någon risk att missuppfatta vad det är man köper och vad som ingår. Om köpet genomförs genom mäklare ingår det i uppdraget att kontrollera att säljaren faktiskt innehar bostadsrätten som säljs, att det inte finns några skulder till föreningen (alternativt att dessa ska regleras i samband med försäljningen) eller att lägenheten inte är pantsatt. Om bostadsrätten är pantsatt ska det framgå av lägenhetsförteckningen.

Kontakta oss!

Medlemmar, förtroendevalda och anställda hos HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs juridiska rådgivning på telefonnummer 0771-472 472 för generell juridisk rådgivning i frågor som rör boendet.

Om er bostadsrättsförening behöver specifik rådgivning eller har behov av juridiskt stöd finns vi jurister på HSB Riksförbund till er hjälp. Klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.

Ämnen

Kontakter

Andrés Hammar

Andrés Hammar

Fastighetsjurist HSB Riksförbund

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden