Följ HSB Riksförbund

Vilket ansvar har du för ditt husdjur?

Blogginlägg   •   Apr 07, 2017 09:22 CEST

Det nalkas vår vilket vi alla njuter av. Det gör även våra katter och hundar som precis som vi tycker om att lapa i sig vårsolen. Men på våren brukar det ofta komma frågor om vilket ansvar djurägare har för sina husdjur. Måste de hållas kopplade på föreningens mark? Och vad händer om ditt älskade husdjur skadar en annan person eller någon annans egendom?

Ordningsföreskrifter

Som djurägare i en bostadsrättsförening bör du ta reda på om det finns några förhållningsregler i föreningen. Bostadsrättsföreningen kan t.ex. ha särskilda ordningsföreskrifter för om hundar och katter får vara lösa och rastas på föreningens gemensamma utrymmen. Som bostadsrättshavare är du skyldig att följa föreningens ordningsföreskrifter. Förskrifterna får dock inte vara godtyckliga utan ska motiveras med ett föreningsintresse.

Tillsyns- och skötselplikt

Ansvaret för hund- och kattägare regleras bl.a. i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter. Vad som krävs angående tillsyn och skötsel bestäms utifrån det enskilda djuret och dess temperament samt vilken miljö djuret vistas i. Det är alltså omständigheterna som avgör hur hunden eller katten ska skötas. En aggressiv hund kanske alltid behöver hållas kopplad och ha munkorg medan en lugnare hund inte behöver det. Denna tillsyns- och skötselplikt gäller inte endast för ägaren eller innehavaren av katten eller hunden utan den gäller även för den som under en kortare period passar eller rastar husdjuret.

Ansvar för hund

Som bostadsrättshavare ansvarar du för att inte störa dina grannar. Det hör till hundars natur att skälla ibland men om din hund står och skäller, ylar eller gnyr långa perioder eller sent på nätterna så kan det utgöra en störning vilket är en förverkandegrund. Att rasta sina hundar på föreningens mark utan att plocka upp efter hunden har också ansetts kunna utgöra en störning enligt praxis.

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om de inte orsakat eller vållat skadan. Som ägare eller innehavare av en hund har man därmed s.k. strikt ansvar. En innehavare är den som tagit emot hunden för nyttjande eller underhåll. Det betyder att exempelvis ett hunddagis och den som lånat en hund för jakt har samma ansvar som ägaren. Det strikta ansvaret gäller inte heller bara när hunden biter en människa eller andra djur. Det gäller även vid t.ex. en krock mellan en lössprungen hund och en cyklist eller om en hanhund betäcker en avelstik.

Vad ägaren eller innehavaren sedan betalat i skadestånd för den skada hunden orsakat har hen i sin tur rätt att få tillbaka av den som orsakat skadan. Det betyder att om den som blivit drabbad av en skada varit medvållande så kan skadeståndet jämkas (sänkas).

Koppeltvång

Som hundägare måste du även ha koll på när du behöver hålla din hund kopplad. Bostadsrättsföreningen kan ha ordningsföreskrifter om att du måste hålla din hund kopplad på föreningens mark och i gemensamma utrymmen. Kommunen kan vidare utfärda koppel- och upplockningstvång på vissa platser.

Ansvar för katt

Förutom att inte störa grannar uppställs även krav på dig som bostadsrättshavare att hålla lägenheten i gott skick. Stanken från katturin har ansetts kunna utgöra både vanvård av lägenheten och störningar om lägenheten behöver luktsaneras samt om stanken når grannar och gemensamma utrymmen. Se därför till att din katt uträttar sina behov på ett sådant sätt att grannar och lägenhetens skick inte påverkas.

Vad gäller katter har ägare och innehavare inte strikt ansvar såsom som gäller för hundar. Eftersom något strikt ansvar inte finns för katter blir allmänna skadeståndsrättsliga regler istället tillämpliga på skador katter orsakar. Det är den som drabbats av en skada som måste visa att det var katten som orsakade skadan och att ägaren också varit vållande.

Som bostadsrättshavare och kattägare ska du som nämnts följa föreningens ordningsföreskrifter om det finns några. Att katter ibland passerar över annans mark utgör inte en sanitär olägenhet i miljöbalkens mening. Vill man inte ha oväntat besök av katter svarar man själv för att hålla dörrar och fönster stängda och att göra ens tomt ogästvänlig för katter, t.ex. med olika dofter som katter ogillar givetvis utan att skada katten.

Sammanfattning

Som bostadsrättshavare och som ägare av husdjur är det bra att sätta sig in i de regler man har att rätta sig efter för att kunna undvika tråkiga situationer. Har du hund är ansvaret större än för en kattägare vad gäller skador på andra människor och på annans egendom. Det är även viktigt att som bostadsrättshavare komma ihåg vilket ansvar man har gentemot grannar och mot bostadsrättsföreningen. Vilket ansvar du har kan vara bra att ha i åtanke nästa gång du vill släppa ut katten eller leka med hunden på innergården i vårsolen. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.