Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Barn anses inte varaktigt sammanbo med förälder - nekas medlemskap i brf

Barn anses inte varaktigt sammanbo med förälder - nekas medlemskap i brf

I ett färskt avgörande från Svea hovrätt prövades frågan om ett vuxet barn som förvärvat en andel av sin förälders bostadsrätt kunde beviljas medlemskap i en bostadsrättsförening. Barnet hade fått en procentandel av bostadsrätten av sin pappa och ansökte därför om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Den aktuella bostadsrättsföreningen var medlem i HSB och hade HSB normalstadgar 2011 version 5.

Visa mer

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden