Följ HSB Riksförbund

Allt fler företag säger upp hemtjänstavtal. HSB Omsorg begär att få träffa äldreministern

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 12:30 CET

Ett antal seriösa företag har under senare tid valt att säga upp hemtjänstavtal med kommuner eftersom de anser att förutsättningar saknas för att bedriva en omsorgsverksamhet med acceptabel kvalitet. HSB Omsorg har redan för en tid sedan sagt upp flera avtal med kommuner i Stockholms län och nu följer allt fler företag som gör samma sak. HSB Omsorg har också skickat ett brev till äldreminister Maria Larsson och begärt att få träffa henne för att diskutera ett antal förslag som kan säkra att kundvalssystemet kan fungera på ett bättre sätt.  Enligt HSB Omsorg måste kommunerna i sina upphandlingar ta ansvar för att ersättningar och kvalitetskrav håller måttet.

-  Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare, säger Karin Thalén, VD, HSB Omsorg.

I brevet föreslår HSB Omsorg att äldreminister Maria Larsson griper in genom att ta initiativ till att införa skärpningar i Lagen om valfrihet.  Man vill säkerställa att kundvalssystemet fungerar så att seriösa företag i branschen kan delta i fortsättningen. Kundvalssystemet är bra, men hela valfrihetssystemet hotas om det tas till intäkt för att kommunerna kan avhända sig sitt eget ansvar, säger Karin Thalén.

HSB Omsorg vill ha bl a följande åtgärder genomförda

-  lika villkor för verksamheter i kommunal regi som för andra utövare

-  rimliga villkor för personalen t ex kollektivavtalslöner och garanterade pensionsavsättningar

-  ersättningar även för administrativ tid som restider, dokumentation, utbildning


Bifogade filer

PDF-dokument