Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Allt fler företag säger upp hemtjänstavtal. HSB Omsorg begär att få träffa äldreministern

Ett antal seriösa företag har under senare tid valt att säga upp hemtjänstavtal med kommuner eftersom de anser att förutsättningar saknas för att bedriva en omsorgsverksamhet med acceptabel kvalitet. HSB Omsorg har redan för en tid sedan sagt upp flera avtal med kommuner i Stockholms län och nu följer allt fler företag som gör samma sak. HSB Omsorg har också skickat ett brev till äldreminister Maria Larsson och begärt att få träffa henne för att diskutera ett antal förslag som kan säkra att kundvalssystemet kan fungera på ett bättre sätt.  Enligt HSB Omsorg måste kommunerna i sina upphandlingar ta ansvar för att ersättningar och kvalitetskrav håller måttet.

-  Det är helt orimligt att kommunerna ägnar sig åt att dumpa äldreomsorgsmarknaden. Med dåliga ersättningar och låga kvalitetskrav har man överlåtit till olika vårdföretag att ta ansvar för en verksamhet som omöjligen kan upprätthålla acceptabel nivå med sådana förutsättningar. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att upprätthålla kvalitet i vården och omsorgen och inte försöka lämpa över det på andra vårdgivare, säger Karin Thalén, VD, HSB Omsorg.

I brevet föreslår HSB Omsorg att äldreminister Maria Larsson griper in genom att ta initiativ till att införa skärpningar i Lagen om valfrihet.  Man vill säkerställa att kundvalssystemet fungerar så att seriösa företag i branschen kan delta i fortsättningen. Kundvalssystemet är bra, men hela valfrihetssystemet hotas om det tas till intäkt för att kommunerna kan avhända sig sitt eget ansvar, säger Karin Thalén.

HSB Omsorg vill ha bl a följande åtgärder genomförda

-  lika villkor för verksamheter i kommunal regi som för andra utövare

-  rimliga villkor för personalen t ex kollektivavtalslöner och garanterade pensionsavsättningar

-  ersättningar även för administrativ tid som restider, dokumentation, utbildning


Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm