Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anders Lago invigde solceller i Skäggetorp

Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund invigde idag tillsammans med Martin Modéus, biskop i
Linköpings stift, en solcellsanläggning vid bostadsrättsföreningen Gasellen i Linköping.

Bostadsrättsföreningens initiativ ses som ett föredöme av HSB Riksförbund och Anders Lago uppmanade fler bostadsrättsföreningar  i HSB att följa exemplet från Gasellen

Han sa:

-Den förnybara energin är
verkligen något som vi i HSB vill satsa på, inte minst eftersom vi har ett eget klimatmål om att halvera koldioxidutsläppen till 2023, räknat från 2008. Det här är en viktig uppgift för alla delar av HSB. Det är ett bra initiativ ni tagit och det är smart att satsa på solceller när ni ändå skulle sätta upp byggställningar och åtgärda taken.


Fakta

Brf Gasellen i Linköping består av 546 lägenheter. Från
solpanelerna genereras el som används till hushållsel, allmän belysning och
tvättstugor. 149 kw effekt har installerats vilket motsvarar 150 000 kwh/år. Föreningen
sänker kostna­derna eftersom man producerar egen energi istället för att köpa.
Solcellsenergin kommer alla boende till nytta. Man håller månadsavgifterna nere
och stimulerar varje lägenhetsinnehavare att vara försiktig med elförbrukning.
Varje besparing gagnar hela föreningens ekonomi.

Läs mer på bostadsrättsföreningen Gasellens hemsida


 

Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden