Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anders Lago, HSB, riktar skarp kritik mot uteblivna satsningar på bostäder

Varken regeringen eller socialdemokraterna har i sina vårbudgetar presenterat några egna nya förslag om hur man ska kunna öka bostadsbyggandet. Det finns inte heller några förslag  om hur man kan underlätta för en nödvändig ombyggnad av miljonprogrammets bostäder för att motverka kraftiga hyreshöjningar. Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund är mycket kritisk mot att det inte finns några nya satsningar på bostadspolitiken.

-  Det är märkligt att de båda regeringsalternativen gömmer undan och förtränger att det finns ett mycket stort behov av bostadspolitiska insatser i Sverige. I regeringens vårproposition finns inga nya satsningar. Här talar man bara om att regelverk och handläggningstider i kommunerna måste ändras, men det finns inga egna initiativ. Och i socialdemokraternas budgetmotion nämns inte ordet bostäder över huvud taget.  Det är mycket märkligt i en tid när bostadsbristen är större än någonsin tidigare och när det kommer allt fler rapporter om hur nödvändiga ombyggnadsprojekt leder till hyreshöjningar som medför att många inte har råd att bo kvar.

Anders Lago anser att de båda regeringsalternativen nu måste utmanas inför valet 2014.

-  Det är inte rimligt  om  regeringen och Socialdemokraterna undviker bostadspolitiken inför valet, i ett läge där allt fler människor hamnar i personliga krissituationer p g a att bostadsmarknaden inte fungerar. Det finns fortfarande möjlighet att rätta politiken inför valet men det måste ska snabbt,  i höstens budgetförslag eller i valmanifesten.


Ämnen

Kategorier


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden