Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Anders Lago m fl på DI Debatt: Reducera de kommunla särkraven

Bostadsbyggandet måste förenklas i Sverige, skriver fem företrädare för bygg- och bostadssektorn inför de många seminarier om byggpolitiken som arrangeras i Almedalen.

Många bostadssökande skulle önska en bättre fungerande marknad för bostadsbyggande. Ett självklart första steg borde vara att harmonisera byggkrav enligt nationella standarder, i stället för att låta kommunala särkrav fragmentera marknaden. Nu har Byggkravsutredningens förslag om att kommunala särkrav ska begränsas fått ett brett stöd från många remissinstanser. Vi vill därför uppmana bostadsminister Stefan Attefall att gå från ord till handling och genomföra ett förslag som kan få fart på byggandet till lägre byggkostnader.

Det står klart att flera olika reformer behövs för att göra det enklare och billigare att bygga i Sverige. Regeringen har också tillsatt en rad utredningar för att exempelvis se över hur planarbetet tidsmässigt ska förkortas och hur regelverket ska förenklas, utan att tumma på rättssäkerheten.

I december förra året lämnade den statliga Byggkravsutredningen ett förslag om att kommunala särkrav bör begränsas, vilket vi välkomnade. I ett litet land som Sverige borde nationella krav för bostadsbyggande vara en självklarhet. Så är det inte i dag, eftersom kommuner ofta ställer egna krav utöver dem som fastställs nationellt i Boverkets byggregler (BBR). Vi har därför i praktiken 290 delmarknader för bostadsbyggande i Sverige. Detta omöjliggör effektiva och billiga bygglösningar.

Efter att betänkandet nu har varit ute på remiss står det klart att förslaget om att kommunala särkrav bör begränsas har fått ett starkt och brett stöd. Bland såväl stora som små byggbolag råder exempelvis nästintill fullständig enighet om att kommunala särkrav hämmar byggande i Sverige. Varierade förutsättningar och osäkerhet i processerna hindrar en kostnadseffektiv bostadsutveckling och försvårar utvecklingen av ny teknik för hållbarhet.

Även om intentionerna med kommunernas särkrav ofta är lovvärda vore det betydligt mer önskvärt och effektivt för ett verkligt hållbart samhällsbyggande, att skärpa de nationella energikraven. Det välkomnar vi. På så vis skulle hela Sverige kunna bygga klimatvänligt, samtidigt som till exempel storskalig produktion av lågenergihus möjliggörs.

Det ska dessutom påpekas att kommunerna inte är enbart positiva i synen på särkraven. Ett exempel är Arvika kommun som pekar på att de som liten kommun inte själva har möjlighet att ställa höga energikrav. Däremot drabbas de av de höga kostnader som följer av att marknaden för byggande fragmenteras.

Tillsammans med skärpta nationella energikrav skulle en begränsning av de kommunala särkraven kunna stimulera det byggande som så väl behövs i Sverige, utan att det får några negativa konsekvenser för klimatet. Det skulle dessutom inte kosta en enda skattekrona samtidigt som byggkostnader kan begränsas, vilket är till fördel för såväl småhusägare som hyresgäster. Med det stöd som framförts från remissinstanser vill vi nu uppmana bostadsminister Stefan Attefall att gå från ord till handling och lägga en proposition som öppnar för ökat byggande.

PETER WÅGSTRÖM vd och koncernchef, NCC, BARBRO ENGMAN förbundsordförande, Hyresgäst föreningen, JAKOB ELIASSON samhällspolitisk chef, Villaägarna, ANDERS LAGO förbundsordförande, HSB Riksförbund, CARIN STOECKMANN vd, Byggmästar'n i SkåneÄmnen

Taggar


Presskontakt

Åke Johansson

Presskontakt Presskontakt 1 juli-4 augusti Mobil: 070 - 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm