Följ HSB Riksförbund

Anders Lago omvald till förbundsordförande i HSB

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2015 11:07 CEST

Idag har HSBs förbundsstämma enhälligt valt Anders Lago till förbundsordförande i HSB. Han väljs för en tid av fyra år. Anders Lagos valdes till förbundsordförande i HSB 2011 och detta blir hans andra mandatperiod.

– Jag är mycket hedrad att bli omvald till ordförande. Det har varit fyra hoppingivande år i HSB. En stor utmaning de närmaste åren är bygga fler vettiga bostäder till vettiga priser. HSB kommer att satsa stort på nya lösningar som vänder sig till hushåll med genomsnittsinkomster. Det är en rejäl breddning av HSBs erbjudande för att fler ska ha råd med våra nyproducerade bostäder, säger Anders Lago förbundsordförande HSB.

–Tillsammans med de övriga i styrelsen kommer jag även att arbeta för att HSB ska uppnå våra klimatmål. HSB har stora ambitioner i hållbarhetsarbetet. Vi har som mål att 2023 ha minskat vår klimatpåverkan med 50 procent, jämfört med år 2008, säger Anders Lago.

Till HSBs förbundsstyrelse valdes i övrigt följande styrelseledamöter för en tid av två år:

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg (omval)
Michael Carlsson, HSB Malmö (omval)
Eva Karlsson, HSB, Mölndal (omval)
Peter Lindgren, HSB Östergötland (omval)
Birgitta Lönegård, HSB Stockholm (omval)
Lena Rönnberg, HSB Uppsala (omval)
Anders Svensson, HSB Stockholm (omval)
Sebastian Lindroth, HSB Sydost (omval)
Maria Engholm, HSB Dalarna (omval)
Helena Markgren, HSB Norr (nyval)
Joakim Sander, HSB Landskrona (nyval)
Christer Berglund, HSB Södra Norrland (nyval)

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.