Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avgörande att amorteringskravet inte sänker bostadsbyggandet

Finansinspektionen föreslog i dag att nya bolånetagare stegvis måste amortera sina lån till 50 procents belåningsgrad. I ett första steg ska lånen amorteras med minst två procent varje år, ner till 70 procents belåningsgrad. I nästa steg ska minst en procent amorteras varje år till 50 procents belåningsgrad.

- Bostadsbristen är i dag ett av våra stora samhällsproblem. Det är därför viktigt att noga följa så att inte effekterna av amorteringskravet påverkar bostadsbyggandet negativt. Ytterst är det bostadsbristen som driver upp priserna, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

- Det är naturligtvis angeläget att vi har ett system som stimulerar en sund skuldsättning i samhället. Men det vore mycket olyckligt om de som i dag saknar bostad nu får ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Det här förstärker ytterligare behovet av en stimulans till de som sparar till en egen bostad, säger Anders Lago.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden