Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre satsa på klimatanpassning av bostäderna än att bränna miljarder på höghastighetståg anser HSB

De rödgröna partierna vill satsa över 100 miljarder på utbyggnad av järnvägar och höghastighetståg. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Men många experter är kritiska till klimateffekterna av en sådan satsning och menar att Sverige dessutom har för liten befolkning för att höghastighetstågen ska bli samhällsekonomiskt effektiva.

 -Vi anser att det vore bättre att lägga 100 miljarder på att rusta upp och klimatanpassa bostäderna i Sverige, säger Pernilla Bonde, förbundssekreterare HSB Riksgförbund.

 Bostäderna står för i storleksordningen 40 procent av den totala energiförbrukningen och 30 procent av utsläppen av växthusgaser. Av ”rekordårens” bostäder d v s lägenheter som byggdes 1961-1975 är det 80 procent eller ca 650 000 som inte på långt när uppfyller kraven på effektiv energianvändning. Här är potentialen för energieffektivisering mycket stor eftersom många hus läcker energi. Varje satsad krona ger väsentligt mer tillbaka för klimatat än vad som gäller för höghastighetstågen.

 -Självklart måste fastighetsägarna ta ett eget ansvar och i HSB har vi ett eget klimatmål som är väsentligt mer långtgående än de allmänna målen i Sverige. Men det behövs också insatser från samhället för att klara det enorma ombyggnadsbehovet av framför allt miljonprogrammets bostäder och vi har därför föreslagit att ROT- programmet gör om till ett klimatprogram för bostäderna. Vi har kallat detta KLOT, som är ett program för klimat- och tillgängänglighetsåtgärder, säger Pernilla Bonde.

 HSB befarar att de löften som nu har ställts ut från de rödgröna kan förhindra att det finns resurser kvar för bostadsupprustningen. I höstas lovade de rödgröna en ”Klimat-ROT” d v s att göra om ROT-programmet till ett ombyggnadsstöd med klimatprofil för alla boendeformer.

 -Nu återstår att se om det blir kvar några pengar till ”Klimat-ROT när budgetmotionen presenteras nästa vecka, eller om de rödgröna bränner alla pengarna på höghastighetståg, säger Pernilla Bonde.  

Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404