Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BENGT DAHLGREN OCH HSB LIVING LAB STYR UPP FRAMTIDENS HÅLLBARA BOENDE

Nu är avtalet mellan HSB Living Lab och teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren klart. Samarbetet möjliggör forskning kring energianvändning och -försörjning i framtidens boende.

– Vi vill bidra med vår breda kunskap kring energifrågor och klimat i bostäder. Miljöfrågan är viktig för oss. Med rätt installationssystem för värme, varmvatten och ventilation och hur vi försörjer våra bostäder på ett energismart sätt, kan vi göra skillnad. Både för en behaglig boendemiljö och vårt gemensamma klimat. Särskilt intresserade är vi av forskningen kring framtidens ”tvättstuga” och diskutrustning. Säger Berth Olsson, vVD på Bengt Dahlgren. Som redan har goda erfarenheter av utbytet med Chalmers forskare och studenter.

I HSB Living Lab ska studenter testa produkter, material och sätt att bo. Byggnaden kommer att placeras inne på Chalmers campusområde i Göteborg och stå klar 2015. Utvecklingen sker i nära samarbete med bland annat Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park och Akademiska hus. Resultaten kommer att användas för att utveckla framtidens boende.

– HSB Living Lab hälsar Bengt Dahlgren välkommen i projektet och är glada över att få tillgång till den kompetens som finns samlad i företaget för att tillsammans utveckla framtidens hållbara boende. Säger Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab.
Läs mer om HSB Living Lab här: www.hsb.se/hsblivinglab

För mer information, kontakta:

Sanna Edling, Projektledare HSB Living Lab, 0702-75 70 25 sanna.edling@hsb.se
Berth Olsson, vVD, Bengt Dahlgren, 0734-14 25 43, berth.olsson@bengtdahlgren.se


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm