Gå direkt till innehåll
Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund
Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund

Pressmeddelande -

Bostadsbroms minimerad efter regeringens reviderade skatteförslag

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson ett nytt skatteförslag som främst rör ränteavdrag för företag. Regeringen ändrar sitt ursprungsförslag efter kraftig kritik från remissinstanserna, däribland fastighetsbranschen och HSB. Det nya förslaget innebär att begränsningen av ränteavdrag landar på EU:s miniminivå på 30 procent.

– Det är en stor lättnad att regeringen ändrat sitt ursprungsförslag. Det hade i förlängningen inneburit större hyreshöjningar och försämrade förutsättningar för bostadsutveckling, säger Niklas Widebeck, utredningschef HSB Riksförbund.

I förslaget finns även ett så kallat primäravdrag för hyreshus som regeringen motiverar med att de inte vill bromsa bostadsbyggandet.

– Det är tydligt att regeringen lyssnat på den kraftiga kritik som fastighetsbranschen framfört. Det nya förslaget är mer hanterbart och vår bedömning är att det är bra för bostadsutvecklingen generellt. Men nu är det särskilt viktigt att det inte blir andra försämringar för fastighetssidan, som till exempel förslagen i den så kallade paketeringsutredningen, säger Niklas Widebeck.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 600 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm