Följ HSB Riksförbund

”Bostadsminister med tydligare fokus på bostadsfrågan – bra för Sverige”

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2014 10:40 CEST

Mehmet Kaplan (MP) blir ny bostads- och stadsutvecklingsminister i den nya regeringen.

-  Det är viktigt att vi får en bostadsminister som får tydligare fokus på bostadsfrågan. Med tanke på de stora utmaningar vi står inför med en akut bostadsbrist är det angeläget att frågan får stort utrymme i den nya regeringen, säger Anders Lago ordförande HSB riksförbund.     

I regeringsförklaringen upprepade Stefan Löfven målet att 250 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2020.

-  HSB kommer att fortsätta framföra förslag för att öka bostadsbyggandet, minska bostadssektorns klimatpåverkan och skapa stimulanser för ett ökat bosparande, säger Anders Lago.     


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.