Följ HSB Riksförbund

Företagsskattekommitténs förslag omarbetas: ”Bra att regeringen lyssnar på bostadsbranschen”

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2015 11:06 CEST

Idag skriver finansminister Magdalena Andersson på DI Debatt att regeringen ska omarbeta Företagsskattekommitténs förslag om en neutral bolagsskatt. Regeringen har uppenbarligen lyssnat på den massiva kritik som bostadsbranschen framförde i sina remissvar när föreslaget lades fram förra året.

– Det är mycket glädjande att regeringen tagit till sig av den kritik som HSB och övriga bostadsaktörer framfört. Hade förslaget genomförts hade det smulat sönder många bostadsföretags möjligheter att bidra till regeringens mål om 250 000 nya bostäder fram till 2020, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago.

I korthet gick förslaget ut på att ut på att i skattedeklarationen förbjuda avdrag för negativa räntenetton. Och samtidigt införa ett schablonavdrag med 25 procent av det skattemässiga resultatet.

– Hela bostads-Sverige fick hicka när Företagsskattekommittén lade fram sitt slutbetänkande. Om förslaget förverkligats hade ännu högre nyproduktionshyror tvingats ta ut för att få kalkylerna att gå ihop. Många hyresgäster hade inte klarat av att betala de nya hyrorna. Och går det inte att ta ut högre hyror, ja, då hade kalkylen krackelerat och bygget stoppats, säger Anders Lago.

Magdalena Andersson skriver vidare att konsekvenserna för bostadssektorn måste analyseras noga när förslaget omarbetas.

– HSB är gärna med och bidrar till att det nya förslaget skapar långsiktiga förutsättningar för ett fortsatt ökat bostadsbyggande, avslutar Anders Lago.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.