Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bra förslag från Byggkravsutredningen

Byggkravsutredningen presenterade idag sina förslag för ett ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav. Bland annat föreslås att kommunerna inte längre ska få ställa krav på exempelvis energianvändning i nya bostäder, så kallade tekniska särkrav, utöver de som gäller i Boverkets Byggregler, BBR. Enligt utredningen leder de olika krav kommunerna ställer till 10-15 procent högre byggkostnader, något som i slutändan drabbar den boende. När kommunerna ställer varierande tekniska krav försvåras ett mer industriellt byggande och bostadsbyggandet blir dyrare.

- Vi välkomnar Byggkravsutredningens förslag och har under en lång tid påtalat problemet med olika kommunala särkrav och deras påverkan på byggkostnaderna. För att bostadsbyggandet ska kunna öka är det viktigt att byggkostnaderna sänks. Vår uppfattning är att energikraven på byggnader ska vara nationella och underlätta byggandet av energisnåla hus. Därför välkomnar vi även utredningens förslag om att inrätta ett ”råd” med uppgift att samordna kraven på energianvändning i bostäder, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago i en kommentar.


Ämnen

Taggar


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm