Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bra förslag från Byggkravsutredningen

Byggkravsutredningen presenterade idag sina förslag för ett ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav. Bland annat föreslås att kommunerna inte längre ska få ställa krav på exempelvis energianvändning i nya bostäder, så kallade tekniska särkrav, utöver de som gäller i Boverkets Byggregler, BBR. Enligt utredningen leder de olika krav kommunerna ställer till 10-15 procent högre byggkostnader, något som i slutändan drabbar den boende. När kommunerna ställer varierande tekniska krav försvåras ett mer industriellt byggande och bostadsbyggandet blir dyrare.

- Vi välkomnar Byggkravsutredningens förslag och har under en lång tid påtalat problemet med olika kommunala särkrav och deras påverkan på byggkostnaderna. För att bostadsbyggandet ska kunna öka är det viktigt att byggkostnaderna sänks. Vår uppfattning är att energikraven på byggnader ska vara nationella och underlätta byggandet av energisnåla hus. Därför välkomnar vi även utredningens förslag om att inrätta ett ”råd” med uppgift att samordna kraven på energianvändning i bostäder, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago i en kommentar.


Ämnen

Taggar


Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404