Gå direkt till innehåll
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund

Pressmeddelande -

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan.Det skriver HSB, SABO Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier i ett gemensamt positionspapper.

EU:s ovilja att lagstifta om byggprodukters innehåll har släppt in hälsovådliga produkter på marknaden, anser organisationerna. Medlemsländerna har därför skapat nationella system för att skydda sig mot detta, något som skapar handelshinder.

– Byggprodukters innehållsdeklarationer måste regleras centralt, annars hämmar vi den inre marknaden, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Europakommissionen håller för närvarande på att revidera byggproduktförordningen, som reglerar märkning och innehållsdeklarationer av byggprodukter. Förordningen är starkt sammankopplad med EU:s kemikalielagstiftning, som effektivt förbjuder ämnen som klassas som ”mycket oroväckande” i byggprodukter.

Dessvärre tillåts fortfarande ämnen som har cancerogena, mutagena och hormonstörande effekter. För att få bukt med detta har bygg- och fastighetsbranschen för många år sedan enats om Byggvarudeklarationen. I en sådan deklaration beskrivs en byggprodukts kemiska innehåll och andra miljöegenskaper på ett sätt som går längre än lagstiftningen.

Denna information bedöms sedan utifrån Byggvarubedömningens kriterier, även det ett branschinitiativ, alternativt Sunda Hus kriterier, eller registreras i BASTA.

Trots dessa två initiativ finns luckor vad gäller information och därtill har initiativen växt allt för långsamt under många år. Därför behöver lagstiftningens basnivå höjas, menar organisationerna.

– Men med mer information om byggprodukter kan våra företag göra bättre val. Detta ger mervärde för både hyresgäster och fastighetsägare eftersom hälsorisker kan minimeras och byggmaterial inte behöver bytas ut om de i efterhand visar sig vara miljöfarliga, säger Magnus Ulaner.

Utöver att utöka produktdeklarationer med kemiskt innehåll bör Europakommissionen även komplettera med krav på information om produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt hur man ska demontera och återvinna dem, framhåller organisationerna.

– Ska byggbranschen bidra till Parisavtalet och minska utsläppen av växthusgaser så behöver vi tillgång till information om produkternas klimatpåverkan, säger Magnus Ulaner.

– Bättre information kommer också öka möjligheten att återanvända material från rivning, något som kan vara svårt både om materialet innehåller farliga ämnen eller om innehållet är okänt. Genom bättre information förenklas övergången till en cirkulär ekonomi, säger Magnus Ulaner.

Byggvarubedömningen: läs mer här.

Sundahus: Läs mer här.

BASTA - the guidance to sustainable building and construction materials.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 620 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Magnus Ulaner

Magnus Ulaner

Miljöchef Miljö 0708-684155
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm