Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Djupt beklagligt att inte komma överens om bostadspolitiken anser Anders Lago, HSB

- Bostadskrisen är katastrofal. Den missgynnar en hel generation unga, sätter allvarliga begränsningar för tillväxten och försvårar för nyanlända och andra nya på bostadsmarknaden. Mer än någonsin tidigare behövs en bred överenskommelse om en ny social bostadspolitik och ökat bostadsbyggande. Men i det läget väljer politikerna från båda blocken att hålla fast vid sin egen politik som skapar ideologiska låsningar, det är beklagligt säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund i en kommentar till att samtalen mellan regeringen och alliansen om bostadspolitiken har havererat.

Anders Lago menar att vi snart står inför den sista chansen att skapa en ny social bostadspolitik, och om politiken inte tar den frågan på allvar kommer det att slå ännu hårdare mot unga och nyanlända.

- Flera av de förslag som har presenterats är positiva, men ska vi lyckas bygga 700 000 nya bostäder till 2025 krävs en helhetssyn och långsiktiga överenskommelser om frågor som rör skatter och finansiering, samt bättre villkor för hushållen att efterfråga bostäder genom subventionerat bosparande och förbättrade bostadsbidrag. Därför är det beklagligt att politiken inte tog vara på möjligheten att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Anders Lago.

Ämnen

Taggar


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm