Följ HSB Riksförbund

Djupt beklagligt att inte komma överens om bostadspolitiken anser Anders Lago, HSB

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2016 12:19 CEST

- Bostadskrisen är katastrofal. Den missgynnar en hel generation unga, sätter allvarliga begränsningar för tillväxten och försvårar för nyanlända och andra nya på bostadsmarknaden. Mer än någonsin tidigare behövs en bred överenskommelse om en ny social bostadspolitik och ökat bostadsbyggande. Men i det läget väljer politikerna från båda blocken att hålla fast vid sin egen politik som skapar ideologiska låsningar, det är beklagligt säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund i en kommentar till att samtalen mellan regeringen och alliansen om bostadspolitiken har havererat.

Anders Lago menar att vi snart står inför den sista chansen att skapa en ny social bostadspolitik, och om politiken inte tar den frågan på allvar kommer det att slå ännu hårdare mot unga och nyanlända.

- Flera av de förslag som har presenterats är positiva, men ska vi lyckas bygga 700 000 nya bostäder till 2025 krävs en helhetssyn och långsiktiga överenskommelser om frågor som rör skatter och finansiering, samt bättre villkor för hushållen att efterfråga bostäder genom subventionerat bosparande och förbättrade bostadsbidrag. Därför är det beklagligt att politiken inte tog vara på möjligheten att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad, säger Anders Lago.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.