Följ HSB Riksförbund

Fel av regeringen att låta pappersindustrin slippa ta sitt miljöansvar

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2020 08:35 CET

Idag beslutar regeringen att avveckla det sedan mer än 20 år gällande producentansvaret för att samla in och återvinna returpapper. Därmed tummar de på den viktiga miljörättsliga principen att förorenaren ska betala, det vill säga att den som sätter en produkt på marknaden också ska ansvara för att ta hand om den.

Beslutet innebär att kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, också får ta ansvar för insamling och återvinning av returpapper. För att finansiera detta utökade ansvar kommer de kommunala avfallsbolagen behöva höja taxan gentemot bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. I slutänden blir det alltså de boende som får betala. Förändringen görs med motiveringen att stärka demokratin genom att stötta de tryckta oberoende tidningarna.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen med detta beslut går rakt emot de egna ambitionerna om att främja en cirkulär ekonomi. Att producenten får ta kostnaden för avfallshanteringen är en viktig drivkraft för att minska avfallsmängderna och designa giftfria produkter som kan återanvändas och återvinnas. Nu slipper pappersindustrin undan och då ökar risken att mer skogsråvara kommer att användas istället för returpapper vid pappersproduktion framöver. Kommuninvånarna blir de som får betala. Det är inte rimligt, säger Anders Lago, förbundsordförande, HSB.

Producentansvaret för returpapper omfattar såväl dagstidningar och magasin som gratistidningar och direktreklam, där direktreklamen utgör uppåt hälften av allt returpapper. Pappersprodukter som många människor aktivt valt att tacka nej till men som de ändå får betala för.

– Vi på HSB tillsammans med företrädare för hyresgäster, privata och kommunala fastighetsägare, andra bostadsrättsorganisationer och villaägare menar att det finns bättre och enklare lösningar som både värnar om miljön och demokratin. Avskaffat producentansvar för returpapper har i remissvar även kritiserats av regeringens expertmyndigheter, exempelvis Naturvårdsverket såväl som av kommunerna. En av de största farhågorna är att fler producenter kommer att vilja få undantag från producentansvaret för sina produkter, vilket kommer försvåra omställningen till en mer resurssnål och cirkulär ekonomi, säger Magnus Ulaner, miljöchef, HSB Riksförbund.  

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.