Gå direkt till innehåll
Fler kvinnor än män i HSB Projektpartners ledning

Pressmeddelande -

Fler kvinnor än män i HSB Projektpartners ledning

HSBs nationella nyproduktionsbolag HSB Projektpartner har nu fler kvinnor än män i ledningsgruppen. Det är ovanligt i branschen där merparten av företagsledningarnas sammansättning fortfarande utgörs av en majoritet av män.Det visar HSB Projektpartners årsredovisning som antogs på stämman i juni.

HSB Projektpartner visar även ett positivt resultat för 2016 på 270 MSEK.

– Bolagets starka finansiella ställning utgör grunden för att starta produktionen av ännu fler bostäder till HSBs medlemmar och bosparare. Det goda resultatet 2016 hade inte varit möjligt utan kompetenta och motiverade medarbetare. Tillsammans bidrar de till att HSB är den aktör som produktionsstartar flest bostadsrätter av alla aktörer utanför Stockholm. För oss som utvecklar bostäder är det dessutom viktigt att vi som arbetar på HSB speglar samhället. Nu har vi äntligen kommit i kapp och fler får chansen att utvecklas på jobbet. Det är bra för verksamheten, säger Magnus Ekström, tf. vd, HSB Projektpartner.

– Det är mycket glädjande att konstatera att vi av en handfull chefsrekryteringar under första halvan av 2017, har tillsatt majoriteten av dessa med kvinnliga talanger. Särskilt då vi verkar inom en mansdominerad bransch. Vi har ett självklart jämställdhetsperspektiv i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess och jobbar aktivt med interna karriärvägar, säger Emily Jobe, HR-chef, HSB Projektpartner.

HSB som helhet har målet att personalstyrkan på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen.

Året i korthet 2016

 • Intäkterna ökade till 1 724 MSEK (1 602)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 270 MSEK (178)
 • Antalet produktionsstarter uppgick till 1 299 bostäder (1 401)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 1 195 (1 653)
 • Antal byggrätter uppgick till 8 700 (8 400)

Nyckeltal 2016

 • Nettoomsättning 1 723,6 Mkr
 • Rörelseresultat 250,6 Mkr
 • Årets resultat 269,8 Mkr
 • Rörelsemarginal 14,5 %
 • Avkastning på eget kapital 18,6 %
 • Soliditet 56,8 %
 • Medelantal anställda 51

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 600 000 medlemmar
 • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Caroline Hedlund

Caroline Hedlund

Chef Marknad och kommunikation HSB Projektpartner AB 070-265 62 05

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden