Gå direkt till innehåll
Höga fasta elkostnader hindrar energieffektivisering

Pressmeddelande -

Höga fasta elkostnader hindrar energieffektivisering

Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning.

I studien undersöks hur kostnaderna förändras vid en minskning av el-, fjärrvärme-, vattenförbrukning och sopmängd med 25 procent. Resultatet visar att höga fasta elkostnader gör att en minskad elförbrukning enbart ger 15 procent lägre kostnader. Det är en tydlig försämring från 2011 då motsvarande minskning av elförbrukningen gav en kostnadsbesparing på 18 procent.

– Vår undersökning visar tydligt att elbolagens prismodeller med höga fasta elavgifter är ett hinder för ökad energieffektivisering, säger Rikard Silverfur, representant för Nils Holgerssongruppen.

I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid lägre elförbrukning. Minst lönsam är energieffektiviseringen i Falun där kostnadsminskningen är mindre än 10 procent.

Även en minskad förbrukning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenförbrukning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing. Minst lönsamt är det att spara på vattnet i Stockholm, där är kostnadsminskningen 13 procent.

– Möjligheten att minska kostnaderna genom att minska sin förbrukning ser mycket olika ut i olika kommuner och beror även på vad man sparar in på. En minskning av vattenförbrukningen och minskad sopmängd ger nästan inget utslag alls på den totala kostnaden, säger Rikard Silverfur.

Däremot visar Nils Holgerssongruppens studie att 25 procents lägre fjärrvärmeanvändning i princip leder till en lika stor kostnadsminskning.

– Med en prismodell med låga fasta kostnader är det möjligt att skapa goda förutsättningar för minskad förbrukning. Det visar vår undersökning tydligt när det gäller fjärrvärmekostnaderna, som också har stor betydelse för den totala kostnaden. Jag rekommenderar att kommuner och bolag ser över sina prismodeller och på så sätt tar ansvar för att vi tillsammans når Sveriges energi- och klimatmål, säger Rikard Silverfur.

Om studien:

I denna studie från Nils Holgerssongruppen ”flyttas” en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till 31 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent. Urvalet är gjort så att undersökningen speglar förhållandena i större kommuner med en jämn spridning över hela landet och omfattar följande kommuner:

Borås, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Varberg, Västerås, Växjö, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

Bakom studien står organisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

Mer om Nils Holgerssons undersökningar finns på: www.nilsholgersson.nu

Bifogas: Rapporten ”Lönsamhet vid effektivisering”, som pdf

Kontakt:
Rikard Silverfur, representant för Nils Holgerssongruppen: 070-228 71 67
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 070-556 02 58

Presskontakter:
Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna, 072-738 22 27
André Johansson, presschef HSB Riksförbund, 070-549 64 04
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen, 076-798 08 74
Ann-Sofie Olsson, presschef Riksbyggen, 072-701 87 89
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden