Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB begär att ordet invandrare tas bort i checklista från branschorganisation

Ett antal nyhetsredaktioner rapporterar idag att HSB Skåne använder en checklista där ordet "invandrare"  förtecknats i raden av risker i arbetsmiljön för fastighetsanställda. Checklistan har dock inte upprättats av HSB Skåne. Den är gjord av arbetsgivarorganisationen Fastigo och används sanolikt allmänt i fastighetsbranschen. HSB Riksförbund begär nu att en redan planerad ändring i broschyren påskyndas.

I ett e-postmeddelande till ledningen för Fastigo skriver HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh att broschyren skyndsamt bör ändras. Vid telefonkontakt med Fastigo har HSB Riksförbund fått information om att formuleringen ”Invandrare” i checklistan egentligen syftar på att arbetsgivaren måste säkerställa att alla anställda har förstått viktiga skyddsföreskrifter. Fastigo har också framhållit att att formuleringen kan missförstås och därför är på väg att ändras i en ny broschyr som är under framställning.

- Enligt min uppfattning är det viktigt att Fastigo påskyndar framställningen av den nya broschyren och att ordet invandrare inte används i checklistan i fortsättningen. Fastigo bör också i övrig kommunikation redovisa att formuleringarna i broschyren ska ändras. Att viktiga skyddsföreskrifter och andra instruktioner blir förstådda är viktigt för samtliga arbetstagare oavsett om man är invandrare eller inte. Dessutom kan ordet misstolkas som att invandrare som bor i bostadsområdet skulle vara ett arbetsmiljöproblem,  säger Kent-Olof Stigh

 

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 670 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404