Gå direkt till innehåll
HSB debatterar framtidens boende i Almedalen

Pressmeddelande -

HSB debatterar framtidens boende i Almedalen

Utmaningar för framtidens boende, hur en social bostadspolitik kan utvecklas och produktion av svensk solel – det är några frågeställningar som HSB kommer att lyfta under Almedalsveckan 2015.

Under årets Almedalsvecka lyfter HSB frågan om framtidens boende genom HSB Living Lab – en arena för forskning och samarbete. HSB Living Lab, som byggs på Chalmers i Göteborg, är ett världsunikt experimenthus där helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas under tio år. Testerna kommer att ge ny kunskap för framtidens bostäder. I huset ska studenter och gästforskare bo i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö.

I en monter och lounge i Visby hamn kommer en del av HSB Living Lab flytta in. Kom dit för att diskutera frågor som: Hur kommer vi att bo om 20 år? Vilka nya lösningar kan hjälpa oss att spara på resurser och energi? Hur ska vi laga vår mat, hur ska vi tvätta och hur skapar vi en hållbarhet som passar vårt klimat?

HSB finns på plats 29/6-2/7 kl 10-18. Läs mer om arrangemanget i Almedalen om Framtidens boende.

HSB arrangerar även följande seminarier:

29 juni

How can a living lab help us create a sustainable future?
09.30-10.30, Wisby strand Congress & Event, lokal Vall, Donnersgatan 2

In our living lab research will move into the residents' homes. The building will play an important role in the development towards greater sustainability and renewal. How can we take new, smarter and faster steps towards reaching a sustainable society? How can we increase the speed of innovation and use our living space more efficiently?

Participants:
Larry Toups, NASA.
Greg Morrison, Chalmers.
Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier.
Kristina Gabrielii, Peab.
Sanna Edling, HSB
Mikael Ahlström, Sprout Park.
Moderator: Anna Bellman. 

Hur skapar vi framtidens sociala bostadspolitik?

11.00-12.00, Wisby strand Congress & Event, lokal Vall, Donnersgatan 2

Dagens bostadssituation påminner om den vi hade för hundra år sedan. Då spred sig trångboddheten och antalet inneboende ökade. Och precis som i dag var urbaniseringen kraftig och bostadsbyggandet för lågt. Det resulterade i att en social bostadspolitik växte fram, som dock stegvis avvecklades under senare delen av 1900-talet. Nu är återigen utmaningarna på bostadsmarknaden och bostadsbristen problem med sådana proportioner att alla inser att något måste göras. Och det är bråttom. Men hur ska en framtida social bostadspolitik se ut? Vad behöver göras? Och hur kan det bli av, innan det är för sent?

Medverkande:
Mehmet Kaplan, bostadsminister, Miljöpartiet.
Mona Sahlin, fd samhällsbyggnadsminister, Socialdemokraterna.
Ulf Perbo, fd statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall, Kristdemokraterna.
Anders Lago, förbundsordförande, HSB.
Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson, Folkpartiet.
Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH.
Moderator: Anna Bellman. 

1 juli

Vem vill bli miljönär? Om energieffektivisering i byggsektorn

14:00 - 14:45, Svensk Ventilations trailer, Holmen, H617

Är du energismartare än en branschorganisation? Källorna bakom Energihandboken visar på åtgärderna som ger oss de sparade kilowattimmarna i ett hållbart byggande. Vi sätter kunskap och åtgärder i spel.

Paneldeltagarna får flervalsfrågor med fyra svarsalternativ à la "Vem vill bli miljonär?". Frågorna handlar om energieffektivisering i ett större perspektiv, Sverige och också om de åtgärder i byggsektorn som Energihandboken presenterar. Det är paneldeltagarnas resonemang bakom effektiviseringsfrågorna och hur de på scen väljer att nyttja sina" livlinor" för frågorna och be en kollega/vän om hjälp be publiken att ta bort några svarsalternativ eller fråga en branschorganisation. Energieffektiviseringsunionen är Isoleringsfirmornas Förening, Svensk Ventilation, VVSFöretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och HSB. Roland Jonsson, energichef HSB, deltar.

HSB deltar dessutom i följande seminarier:

28 juni

How cities lead the way – successful cases on urban transformation
14:30 - 15:30 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Cities are characterized by an extensive production and a heavy use of land and natural resources, which cause high emission levels. Large part of the urban populations has furthermore a lifestyle characterized by high levels of consumption and extensive use of resources. But cities are also arenas where new ideas and technical solutions are emerging. In cities new efficient transport solutions, climate-neutral energy systems and advanced technologies for waste management, water use and urban farming are implemented. This however requires active and visionary leadership. In this seminar, Mayors from various parts of the world will share their experiences of urban sustainable development. What are the keys to success in urban transformation? How can public and private actor work together to promote change? What role does the leadership play and what can local leaders do to put pressure on national governments? Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund deltar. 

29 juni

Vilka energieffektiviseringar är lönsamma i en fastighet?
09.00-09.30, Svensk Ventilations trailer, Holmen, H617

Energieffektivisering är inte lönsamt, anser många. Det stämmer, eftersom man satsar på fel åtgärder. Vilka åtgärder är rätt att göra? Hur påverkar energitaxorna val av åtgärder? På seminariet kan Du få svar eller en tankeställare. HSB Riksförbunds energichef Roland Jonsson deltar.

Arkitekter om lösningar på framtidens boende
09.00-09.50, Strandgatan 16 A, Arkitekturträdgården

Rekordmånga står utan egen bostad idag. Bland de värst drabbade är unga i städerna. Som en reaktion mot det konventionella har fler flexibla lösningar på bostadsbristen börjat växa fram. Sju arkitekter ger förslag på hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Cecilia Holmström från Tengbom berättar om HSB Living Lab.

Vad är nära-noll energibyggnader?

14.00-14.55, Svensk Ventilations trailer, Holmen, H617

Om drygt tre år ska alla offentliga byggnader vara nära-nollenergibyggnader och efter ytterligare två år ska alla byggnader ha denna höga energiprestanda. Byggnader står för en mycket stor del av vår totala energianvändning. Om förslaget till definition av nära-nollenergibyggnader. HSBs energichef Roland Jonsson deltar.

Kooperation – en del av välfärden
14.00-16.00, Odd Fellow, Nunnegränd 4

Kooperativa företag vill skapa ekonomisk och social nytta, både för sina medlemmar och för samhället. Krångligare än så är det inte. En stor del av den allmänna opinionen delar kooperationens värdegrund när det gäller verksamheter som angår oss alla och förutsätter ett gemensamt ansvar, som skola, vård och omsorg. Inom dessa viktiga verksamheter finns en stor potentiell marknad för kooperativ och en uppgift att lösa. Andra värden än vinsten gör kooperationen till ett attraktivt alternativ. Att kunna välja ett alternativ till privata eller offentliga företag med höga avkastningskrav handlar också om valfrihet. Karin Thalén, vd HSB Omsorg deltar.

Tänk om – hur möter vi framtiden?
15.00-16.00, Strandvägen, H524, (i hörnet vid slutet av Strandvägen)

Snillen spekulerar - mottagande och integration 2.0. Migrationsverket har de senaste åren haft samtal med statliga myndigheter, civilsamhället, kommuner, landsting och näringslivet i olika konstellationer och på olika nivåer. I Almedalen vill vi tillsammans med en panel tänka fritt med ett gäng snillen som med sin kunskap och erfarenhet skissar på ett mottagningssystem 2.0. Anders Lago, förbundsordförande HSB deltar.

30 juni

Vita certifikat – nytt styrmedel för energieffektivisering – är det något för Sverige?
08:45 - 09:30, Svensk Ventilations trailer, Holmen, H617

Vita certifikat innebär att energiföretagen åläggs energibesparingar med en metod liknar den som gäller för gröna certifikat. Företagen skulle på så sätt rikta sitt intresse på nyttan (ljus, kraft, värme) kunden får av sin energileverans och inte bara på energiförsäljningen (kilowattimmarna).
Kan Vita certifikat få igång fler energieffektiviseringsprojekt? Hur skulle ett svenskt system kunna se ut? Finns det några nackdelar? Vem vinner på ett införande? Vi samtalar om för- och nackdelar med systemet. HSB Riksförbunds vd Pernilla Bonde deltar.

Tänk om den mest energieffektiva lösningen var norm i våra fastigheter?

11.45-13.30, Strandvägen 4, Samhällsbyggararenan

Studier visar att den mest lönsamma investeringen för att spara energi och hålla nere driftskostnader i en fastighet görs med VVS-installationer. Hur får vi beslutsfattarna att ställa krav på och skapa incitament för varuväljarna och förvaltarna att vidta långsiktiga hållbara åtgärder för framtiden? Deltagare från HSB: Roland Jonsson, energichef, HSB Riksförbund.

Omvandlingen av Sverige
14:00 - 15:00 Gotlands museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen

Arrangör är Global Utmaning. Vad driver omvandlingen av Sverige? Vilka konflikter genererar omvandlingen? Vad betyder digitalisering, energiskifte, urbanisering, kulturell mångfald, förändrade livsstilar och förändrade ekologiska villkor för det framtida Sverige?
Medverkande: Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund. Alexander Crawford, Processledare Global Utmaning. Catharina Nystedt-Ringborg, Vice ordförande och energianalytiker Global Utmaning. Yvonne Borg, Kommunikationsdirektör EON. Maja Fjaestad, Statssekreterare Statsrådsberedningen.

Hur kommer delningsekonomin påverka handeln och vår roll i samhället? Dags att ändra perspektiv?
14:30 - 15:00 HSB Living Labs monter, Strandvägen, H509

Hur kommer delningsekonomin påverka oss i framtiden? Den ritar om kartan när det gäller boende, konsumtion, ekonomiska modeller och arbetsmarknad. Är du medveten om att detta sker just nu? Och hur det kommer påverka dig och företagets roll i framtiden?
Vad har digitaliseringen av vårt samhälle för roll i detta? Vad kommer företagen egentligen ha för roll när individer börjar handla med varandra istället för från företagen? Vi har sett detta hända både i hotellbranschen och i taxibranschen, vilka andra branscher står för dörren för att påverkas av detta? Är det kanske din? Vi diskuterar och framtidsspanar och öppnar även upp för en öppen dialog med dig i publiken. Arrangör Tieto, HUI Research, Chalmers Tekniska Högskola.

Renovering av miljonprogrammet – vi behöver ett kunskapslyft
14:00 - 15:45, Teaterskeppet i Visby gästhamn

Över en miljon lägenheter i Sverige behöver renoveras inom en relativt snar framtid. Alla aktörer inom byggsektorn behöver bättre kunskap. En nationell satsning på ett kunskapslyft avseende renovering skulle få igång en ökad renoveringstakt med hög kvalitet. Arrangör Nationellt Renoveringscentrum. Roland Jonsson, energichef HSB, deltar.

Hållbart boende i framtidens energisystem – en utmaning eller lätt som en plätt?
15.00-16.00, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35

Hur passar energismart bebyggelse med småskalig produktion i den egna byggnaden ihop med stadens storskaliga energisystem? Idag är det en självklarhet för de boende att ha lagom varmt och ljust hela tiden, kommer någon att bry sig om det är tack vare spillvärme eller solceller på taket?

Förutsättningarna för dagens effektiva system är på väg att förändras. Ny bebyggelse görs alltmer energieffektiv från början, och solceller antas få en större plats i energisystemet med lokal placering ute hos kunden. Idag finns ett klimatsmart storskaligt fjärrvärmenät som bygger på spillvärme. Hur skapar vi ett system som tar tillvara dagens goda lösningar med framtida möjligheter i förnybar energi? Och hur kan vi engagera och involvera de boende för att skapa hållbara energilösningar? Eller vill vi hellre slippa involveras? Med Johanneberg Science Park och Chalmers som plattform studerar Göteborg Energi, Riksbyggen och HSB tillsammans hur mötet mellan boende, bebyggelse och framtidens energisystem ska utformas och hur de ska utvecklas synkroniserat och inte var för sig med risk för suboptimering.Sanna Edling från HSB Projektpartner deltar.

Dags för en ny social bostadspolitik
20:15 - 22:00 Clarion Hotel Wisby, utomhusträdgården, Strandgatan 6

Sedan den gamla bostadspolitiken avskaffades i början av 90-talet bedrivs bostadsbyggandet på marknadens villkor. Många menar nu att det dags för nya reformer som säkrar bostaden som en social rättighet och tillgodoser de resurssvaga gruppernas behov. Men hur och med vilka verktyg?

Till hösten kommer ett debattinlägg om behovet av en ny social bostadspolitik och detta seminarium har till syfte att bjuda in till debatt och generera konstruktiva bidrag. Vid seminariet deltar flera av Sveriges ledande debattörer i en sannolikt het debatt under ledning av Alexandra Pascalidou. Även publiken inbjuds att delta i debatten.

Medverkande: Hans Lind, KTH. Ulrika Francke, VD. Ola Johansson, (c). Nina Lundström, (fp). Klas Eklund, SEB. Johan Löfstrand, (s). Tomas Ernhagen, Fastighetsägarana. Bengt Hansson, Boverket. Tor Borg, SBAB. Anna Öster, LF Bank. Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna. Maria Pleiborn, WSP. Ted Lindqvist, Evidens. Leif Nysmed, (s). Daniel Suhonen, Katalys. Håkan Bengtsson, Arenagruppen. Anders Lago, HSB. Britta Blaxhult, Veidekke. Mårten Lilja, Riksbyggen. Lennart Weiss, Veidekke.

1 juli

Hur ser en hållbar digital framtid ut?
08:30 - 09:30, Teaterskeppet i Visby gästhamn, Lilla matsalen

Ett seminarium om IT, miljö och framtiden, om städer, boende, trafik, arbete, mat, konsumtion och relationer. Framtiden i det digitala samhället - hur kommer det se ut och vilken miljöpåverkan kan vi redan nu förutspå? Utifrån de fem framtidsscenarier som CESCs har skapat ("gated communities,"end of economic growth", "life online", "ICT in the physical world" och "environmentally sustainable society") för vi en diskussion om livet i framtiden: vilka scenarier som är önskvärda och vilken miljöpåverkan har de. Vilka är troliga, vilka är önskvärda och vilka är en skräck? Seminariet hålls på svenska. Sanna Edling från HSB deltar.

Co-creative art – samverkan som verktyg för att nå framtidens hållbara boende?
09:00 - 11:30, HSB Living Lab, Strandvägen, H509

Framtiden kräver nya hållbara sätt att leva och bo på och ett gemensamt ansvarstagande. Vilken roll spelar samverkan och samskapande mellan akademi, näringsliv och offentlighet för att lösa utmaningarna?

Just nu uppförs en demonstrationsmiljö på Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att utveckla nya sätt att bygga och forma framtidens boende - HSB Living Lab. Här kommer människor att bo samtidigt som tester och forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt. I denna workshop tar vi på ett kreativt sätt oss an frågan om hur vi tillsammans kan skapa framtidens hållbara boende. Vi undersöker gemensamt om konst kan bryta barriärer och bli det gemensamma språket när forskare, politiker, näringsliv och offentlighet möts.

2 juli

Vilka energieffektiviseringar är lönsamma i en fastighet?
09.00-09.30, Holmen, H617

Energieffektivisering är inte lönsamt, anser många. Det stämmer, eftersom man satsar på fel åtgärder. Vilka åtgärder är rätt att göra? Hur påverkar energitaxorna val av åtgärder? På seminariet kan du få svar eller en tankeställare. HSB Riksförbunds energichef Roland Jonsson deltar.

Solel - vad krävs för att alla elkunder ska vara med?
09.00-09.50, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D20

Sverige kan få tio procent av sin el från solen genom att använda befintliga tak. För att det ska bli verklighet krävs att alla elkunder är med. Varför tvekar större fastighetsägare med massor av fina tak? Vad krävs för att villaägarna i stor skala ska använda sina tak? Hur ska lägenhetskunder vara med? Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund, deltar.

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden