Gå direkt till innehåll
HSB Göteborg först ut med ISO 26 000

Pressmeddelande -

HSB Göteborg först ut med ISO 26 000

Vissa kallar det CSR, andra företagens sociala ansvarstagande. I december lanserades en ny standard i Sverige, ISO 26 000, som ger organisationer ett system att arbeta efter. På HSB Göteborg är arbetet nu i full gång.

- För oss är det självklart att hänga på. Att satsa på hållbar utveckling är att satsa på framtiden och här finns inga genvägar. ISO 26 000 ger den kvalitetssäkring vi länge törstat efter, säger Hans Kruus, controller på HSB Göteborg.

ISO 26 000 är idag världens största standard för ansvarstagande. 99 länder, 450 experter och 42 internationella organisationer har redan valt att medverka till att skapa ett fungerande normverk. För HSB Göteborgs del är arbetet med att ta fram en nulägesanalys påbörjat. De dryga 400 punkter, som standarden utgör, ska gås igenom. Förhoppningen är att den ger en tydlig bild av var HSB Göteborg befinner sig som organisation när det gäller socialt ansvarstagande. Därefter startar processen för att integrera arbetet med ISO 26 000 i verksamheten. Målet är att bli bättre och att arbeta mer effektivt med hållbarhetsfrågor – internt, såväl som i dialog med intressenter.

- Att HSB Göteborg är bra på socialt ansvar räcker inte. Vi måste vidga vyerna, se utanför HSB-världen och arbeta aktivt för att påverka andra organisationer så att de också blir bättre i sitt arbete. Kunskap om socialt ansvarstagande måste spridas i vår intressesfär, säger Hans Kruus.
Den första genomgången visar att HSB motsvarar de internationella krav som ställs på ett tillfredställande sätt. Klart godkända är ”intressentrespekt”, ”miljömedvetenhet” och ”organisationsstyrning.

- Vi är en medlemsägd organisation och det ger oss ett försprång. Vi har inga aktieägare att ta hänsyn till. Samtidigt som det förpliktigar. Som en av landets största boendeaktör har vi förutsättningar att påverka politiker, samhällsutvecklare och leverantörer till att bidra till en hållbar utveckling och ett välmående samhälle. En uppgift vi tar på största allvar, säger Hans Kruus.

Boendet- en stor påverkansfaktor
I arbetet med ISO 26 000 tog HSB Göteborg tidigt hjälp av Daniel Steinholtz på Allies, en av experterna i den svenska arbetsgruppen för ISO 26 000. Han är också författare till boken ”Ansvarstagande” (SIS förlag AB) som kommer ut inom kort.

- Redan 2005 kom SOU-rapporten ”Bilen, Biffen och Bostaden” som belyste de tre viktigaste områdena att förändra beteendemönster hos oss alla för att få till en hållbar samhällsutveckling. I just boendet finns en av de största påverkansmöjligheterna och därför är det extra roligt att få arbeta med HSB i frågor kring socialt ansvarstagande, säger Daniel Steinholtz.

Bakgrund ISO 26 000:
Syftet med ISO 26 000 ”Guidance on Social Responsibility” är att förtydliga innebörden av socialt ansvarstagande. Den ska fungera som ett konkret verktyg för alla organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Innehåller en globalt accepterad syn på definitioner, principer och kärnområden samt metoder för intressentdialog och kommunikation inom området socialt ansvarstagande. Standarden är helt frivillig och gäller alla typer av organisationer. Det som skiljer ISO 26 000 från andra standarder inom hållbarhetsområdet är att den inte är certifierbar.
Läs gärna mer på www.iso26000bloggen.se  

Kärnområden: Organisationsstyrning - Mänskliga rättigheter – Arbetsvillkor – Miljö - Ansvarsfulla affärsmetoder – Konsumentfrågor - Lokal samhällsutveckling

Principerna: Ansvarsskyldighet – Transparens - Etiskt uppträdande - Respekt för intressenterna - Respekt för lagen - Efterlevnad av internationella uppförandenormer - Respekt för mänskliga rättigheter

Har du pressfrågor om ISO 26 000, kontakta
Hans Kruus, controller HSB Göteborg
Telefon: 031-85 93 68
E-post: hans.kruus@gbg.hsb.se

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm