Gå direkt till innehåll
HSB Göteborg ser ett tydligt trendbrott

Pressmeddelande -

HSB Göteborg ser ett tydligt trendbrott

HSB Göteborg ser ett tydligt trendbrott

Den rapport som Fastighetsägarna nyligen släppte visade att intresset för att sitta med i en bostadsrättsstyrelse minskar kraftigt. Detta märks extra tydligt bland de yngre bostadsrättsinnehavarna, där allt färre väljer att engagera sig.

- Att styrelserna har svårt att rekrytera nytt blod är ingen nyhet för oss på HSB Göteborg. Det här var något vi såg redan för flera år sedan och gjorde att vi satte oss ner och skissade på en helt ny tjänst, säger Svante Lahti, chef AO Brf/Företag/Egna fastigheter på HSB Göteborg.

Tjänsten döptes till ”HSB förvaltare” och när den lanserades för drygt tre år sedan dröjde det inte många dagar innan den första föreningen hade tecknat ett förvaltaravtal. Fördelen med att ha tillgång till en egen förvaltare spred sig snabbt och idag har 24 föreningar tecknat avtal med HSB Göteborg. Här ingår en egen förvaltare från HSB Göteborg, vars uppgift är att fungera som styrelsens högra hand. Förvaltaren är som en VD och ser till att operativt utföra uppdrag från styrelsen. Det är förvaltaren som håller i kontakter med leverantörer och kunder och ser till att alla myndighetskrav följs.

- Många är mycket duktiga inom sina egna yrkesområden men inser att de inte har full kompetens att sköta en fastighet som kanske omsätter över 500 miljoner kronor. Med en förvaltare får föreningen all den tekniska och administrativa kunskap som behövs i styrelsearbetet, säger Svante Lahti.

Under senaste året har efterfrågan på förvaltartjänsten ökat. Kärngruppen på tre förvaltare har vuxit snabbt och idag är åtta personer anställda som förvaltare på HSB Göteborg. Alla med specifik förvaltarutbildning i bagaget.

- Ingen skulle få för sig att sätta ihop en grupp lekmän att förvalta miljontals kronor i en aktieportfölj. Här är det självklart att ta in spetskompetens. Det vi ser nu är ett tydligt trendbrott där allt fler föreningar inser det ekonomiska värdet av att ha en förvaltare i styrelsen, säger Svante Lahti.

Länk förvaltartjänst HSB Göteborg


Vill du veta mer, kontakta
Svante Lahti, chef AO Brf/Företag/Egna fastigheter
Telefon: 031-85 91 40
E–post: svante.lahti@gbg.hsb.se

Ladda nerÄmnen

Taggar


Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm