Gå direkt till innehåll
HSB har ökat bostadsbyggandet med 50 procent

Pressmeddelande -

HSB har ökat bostadsbyggandet med 50 procent

2015 blev ett starkt år för HSBs gemensamma nyproduktionsbolag HSB Projektpartner AB. Under årsstämman 11 maj presenteras en omsättningsökning på 33 procent, en förbättrad rörelsemarginal med 112 procent och produktionsstarter som ökat 50 procent mellan 2014 och 2015. Men HSB vill göra mer för att bygga bort bostadsbristen genom samarbeten och gemensamma lösningar.

– HSB Projektpartner AB har ett mycket starkt år bakom oss med ökad produktion, höjd omsättning och kraftigt förbättrad rörelsemarginal. Kommande år ser minst lika goda ut, men vi skulle kunna göra mycket mer för bostadsbristen. Kapaciteten finns såväl inom HSB som hos andra bostadsutvecklare och genom fler samarbeten i branschen skulle produktionen kunna hålla ett ännu högre tempo, säger Matias Lindberg vd HSB Projektpartner.

En stor del av HSB Projektpartners bostadsutveckling de senaste åren har kommit genom samarbeten.

– När aktörer arbetar mer gemensamt inom samma bostadsområde höjs både aktiviteten och frekvensen. Det ger fler bostäder på kortare tid. Det har även lett till att tempot ökat markant, säger Matias Lindberg.

– Samtidigt saknas personella resurser i alla led. Kommuner, bostadsutvecklare och byggföretag slåss om arbetskraften. Det skulle kunna dock kunna minimeras med samarbeten, där vi får en mer gemensam syn på lösningen av ett gemensamt problem, säger Matias Lindberg.

Året i korthet HSB Projektpartner AB

 • Intäkterna ökade till 1 602 MSEK (1 204) 
 • Rörelseresultatet ökade till 202 MSEK (95) 
 • Rörelsemarginalen ökade till 12,6 % (7,9)
 • Avkastningen på eget kapital ökade till 13,9 % (8,8) 
 • Soliditeten uppgick till 51,4 % (57,0) 
 • Antalet byggstarter ökade till 1 401 bostäder (959) 
 • Antalet sålda bostäder ökade till 1 653 (1 135)
 • HSB var den aktör som byggstartade flest bostäder utanför Stockholmsområdet 2015.
 • Ämnen

  Taggar


  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  Presskontakt

  Maria Lyckesjö

  Maria Lyckesjö

  Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
  André Johansson

  André Johansson

  Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

  Relaterat material

  HSB Riksförbund

  HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

  HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  ca 670 000 medlemmar
  ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  ca 35 000 förtroendevalda
  26 regionala HSB-föreningar

  HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

  HSB Riksförbund
  Box 8310
  104 20 Stockholm