Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB kommenterar ägarlägenhetsutredningen

Förslagen kan genomföras anser HSB, men förändringen får sannolikt mycket marginell betydelse på bostadsmarknaden.


Ägarledningsutredningen har idag presenterat sina förslag. Den har haft i uppdrag att utreda hur det kan bli möjligt att omvandla befintliga hyreslägenheter till  ägarlägenheter. I direktiven ville regeringen få undersökt om det är möjligt att i vissa fall göra det möjligt att ombilda enbart vissa lägenheter. Utredningen föreslår nu att ombildning till ägarlägenheter ska bli möjlig. Men i så fall måste det ske på fastighetsägarens initiativ och omfatta samtliga lägenheter. Att ombilda enbart vissa lägenheter förslås kunna genomföras först efter krångliga procedurer med ändringar i fastighetsbildningen.

-  Jag tror att ett genomförande av förslagen i utredningen skulle  få mycket marginell betydelse på bostadsmarknaden. Sedan några år tillbaka är det tillåtet att upplåta nyproducerade flerbostadshus som ägarlägenheter, men hittills har mottagandet varit mycket svalt. Allt talar för att även ombildningar till ägarlägenheter i befintliga hyresfastigheter skulle  få väldigt liten betydelse. HSB har ingen principiell invändning mot en ökad mångfald av upplåtelseformer, men bostadsrätten är den upplåtelseform som är etablerad i Sverige för den som vill ”köpa” en bostad i flerbostadshus. Bostadsrätten har många fördelar framför ägarlägenheter eftersom den förenar ett eget upplevt ägande med ett gemensamt ansvar som skapar bättre trygghet. Det säger Anders Lago, ordförande, HSB Riksförbund i en kommentar.  


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden