Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB kommenterar avfallsutredningens förslag

Avfallsutredningen har presenterats. Den  syftar till att skapa en avfallshanteringen som ska vara effektiv för samhället, enkel, begriplig och lättillgänglig för alla konsumenter.

HSB har tillsamman med andra bostadsorganisationer under många år kritiserat det nuvarande systemet för avfallshantering. Det har varit krångligt för den enskilde att sortera rätt, tillgängligheten har varit dålig och avfallsmängden har ökat. HSB delar utredningens ambition  att skapa ett system med fastighetsnära insamling som gör det enkelt för konsumenterna att sortera förpackningar. Det är också bra att producentansvaret kvarstår och förtydligas samt att miljöambitionerna  stärks med resurseffektiva kretslopp.

-Vi tycker liksom utredningen att det är viktigt att ansvaret tydliggörs och att det är bra att kommunerna får ett huvudansvar. Våra medlemmar och bostadsrättsföreningar upplever dagens situation som krånglig och besvärlig, där olika modeller gäller och där alla skyller på varandra för att det inte fungerar. Det säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund, som fortsätter

-Det är dock mycket viktigt att det blir rimliga villkor för fastighetsägarna, både när det gäller ekonomi och praktiska förutsättningar för att ordna insamlingen.  Vi är därför mycket tveksamma till utredningens förslag om  att kommunerna ska kunna meddela tvingande föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering. Många fastigheter saknar praktiska förutsättningar att genomföra en fungerande avfallshantering.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Presskontakt

Emma Casserlöv

Emma Casserlöv

Presskontakt Pressekreterare HSB Riksförbund 072-594 75 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm