Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB nominerat till Stora Inneklimatpriset

Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund

HSB har för andra gången nominerats till Stora inneklimatpriset för det innovativa ventilationssystemet HSB FTX. Priset delas ut på Nordbygg 7 april.

Stora Inneklimatpriset delas i år ut för 15:e gången. HSB Riksförbund, som tillhör de nominerade, uppmärksammas för andra gången för värmeväxlarsystemet HSB FTX, som både kan minska energianvändningen och skapa ett bra inomhusklimat. HSB FTX nominerades till Stora Inneklimatpriset även 2012.

– Det är oerhört glädjande att vi har blivit nominerade igen för HSB FTX. Det fina med HSB FTX är att vi minskar husets effektbehov. Samtidigt som vi minskar behovet av att köpa fjärrvärme när den är som mest smutsig. Det gör att boendet i HSB blir grönare. Och det stöder vårt klimatmål om en halvering av koldioxidutsläppen till 2023, säger Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund.

Övriga nominerade till Stora inneklimatpriset 2015 är Swegon AB för systemprogramvaran Swegon ESBO, Free Energy Sverige AB för värmesystemet Hybrid Solar System och den svenska regeringen för statsbidraget för renovering av skolor med dålig innemiljö.

Så fungerar HSB FTX
HSB FTX är en vidareutveckling av ett vanligt FTX-system. I HSB FTX-system värms/kyls inluften med bergvärme/bergkyla utan värmepump innan den kommer in i husets ventilationssystem. I och med att inluften redan är värmd/kyld med ett par grader går det åt väsentligt mindre energi för att nå den önskade temperaturen eftersom man undviker påfrysning i aggregatet.

Se illustration av HSB FTX här.

Prisutdelare från Boverket
I juryn för Stora Inneklimatpriset ingår representanter för Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska föreningen. Prisutdelningen sker på Nordbygg den 7 april med Boverkets enhetschef Anders Fransson som prisutdelare. Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka ställningen för detta område och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat och energieffektiva byggnader.

Ämnen


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 550 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Relaterat material

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 670 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm